Fant ingen metodefeil i studien

Omstridt ME-studie: Fant ingen metodefeil

En studie der forskerne konkluderte med at kognitiv atferdsterapi hadde en effekt mot ME, fikk kraftig kritikk for metoden. Nå har britiske helseforskningsmyndigheter konkludert med at studien oppfylte datidens krav.

Nyheter

Den såkalte PACE-studien sammenlignet fire ulike behandlingsmetoder mot ME eller kronisk utmattelsessyndrom. 

Studien konkluderte med at kognitiv atferdsterapi og gradert trening virket bedre enn spesialhelsebehandling og det å balansere aktiviteter med hvile – såkalt adaptive pacing

Det har stormet rundt PACE-studien siden den ble publisert i the Lancet i 2011, og mange har trukket konklusjonene i tvil. 

Pasientgrupper med sterk kritikk

Grupper av pasienter med ME og med sterke oppfatninger om sykdommen og hvilke behandlingsmetoder som virker og ikke virker, har aldri akseptert studiens konklusjon, og har forsøkt å svekke den. 

Mange forskere har også kommet med innvendinger mot måten studien ble utført på.

I 2018 signerte over hundre forskere, pasientgrupper, advokater og politikere et åpent brev til the Lancet, hvor de ba om at det ble gjort en uavhengig, ny analyse av dataene fra PACE-studien. 

-Retningslinjer oppfylt

Nå har britiske Health Research Authority (HRA) gransket hvordan studien ble utført.

Granskningen ble igangsatt etter at forsknings- og teknologikomiteen i det britiske Underhuset hadde bedt HRA om å gå studien etter i sømmene. 

HRA, som er en slags vaktbikkje for forskning, har konkludert med at studien var etterrettelig og oppfylte alle retningslinjer for studier som gjaldt på den tiden. 

-Det er ingen grunn til å vurdere PACE-studien til å være av dårlig kvalitet, hevder Jonathan Montgomery, leder av HRA, i et brev til forsknings- og teknologikomiteen. 

Nyheten ble nylig publisert i BMJ.

Les mer om saken på forskning.no