Vi er bare ett år over OECD-gjennomsnittet i forventet levealder og egenvurdert helsesituasjon

OECD: Nordmenn klager på helsa

Norge kommer godt ut av det i OECDs måling av lykke og livskvalitet, men vi gjør det ikke spesielt bra på skolen - og vi klager på helsa.

Nyheter

Bare sveitserne er mer tilfredse med livet enn nordmenn. Innenfor inntekt/formue, utdanning og helse havner Norge på 13. plass eller dårligere, skriver Aftenposten.

«Samlet sett gjør Norge det meget bra», er konklusjonen fra Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD).

Organisasjonen offentliggjør sin årlige Better Life Index i Paris tirsdag under sitt Forum 2013 og ministerrådsmøte. Indeksen prøver å rangere livskvaliteten og lykken i de 34 rike og mellomrike medlemslandene.

Norge ligger blant de tre beste landene på fire av de elleve områdene som blir målt – jobber, miljø, tilfredshet og balansen fritid-jobb.

Særlig på «jobber» gjør Norge det bra. En stor andel av befolkningen er i inntektsgivende arbeid, langtidsledigheten er lav, de aller fleste av jobbene er faste og lønningene er høye, sammenlignet med de andre landene i OECD. Det gir en 2. plass blant de 36 landene.

I den internasjonale PISA-målingen av kunnskaper hos 15-åringer ligger vi bare så vidt over gjennomsnittet for OECD.

For helse ligger vi heller ikke i toppen. Vi er bare ett år over OECD-gjennomsnittet i forventet levealder og egenvurdert helsesituasjon. I 11 land er innbyggerne mer positive til sin egen helsesituasjon.

Nyheter

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten