Tilgjengelig litteratur kan forsvinne.

Nye kutt i Helsebiblioteket.no

Helseforbundene i Unio reagerer kraftig på at helsebiblioteket.no igjen blir kuttet i bevilgningene i statsbudsjettet.

Nyheter

Helsebiblioteket.no er en offentlig nettbasert tjeneste som gir gratis tilgang til kunnskapsressurser for helsepersonell i primær- og spesialisthelsetjenesten og for studenter. Der finner man internasjonale oppslagsverk, databaser, retningslinjer og prosedyrer, tidsskrifter og andre kunnskapsressurser innenfor medisin og helsefag. Mye av innholdet er også fritt tilgjengelig for befolkningen.

-Økte ulikheter

- Regjeringens mål om kunnskapsbasert helsepersonell i alle helsetjenester over hele landet, får et skudd for baugen når en kutter i denne tjenesten. Kuttet rammer først og fremst personell i primærhelsetjenesten og sykehus som ikke er tilknyttet et universitet.  Det gir med andre ord økte ulikheter i helse-Norge, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

I et brev til Stortingets helse- og omsorgskomité ber forbundslederne i Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk Sykepleierforbund, Norsk Ergoterapeutforbund og Norsk Radiografforbund om at politikerne bevilger 10 millioner ekstra til denne viktige tjenesten. – Helsebiblioteket.no er et nasjonalt fellesgode som gir lett tilgjengelig kunnskap til helsepersonell og studenter over hele landet, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Les mer på Unio.no

Nyheter

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

christensen-ustad-rieber-nett
Tema

Nytt fra WCPTs verdenskongress

Les Fysioterapeutens artikler fra WCPTs verdenskongress, om oppfølging av asylsøkere, fysisk aktivitet, når forskning skal oversettes til praksis, hva deltakere tar med seg hjem av tips og hvorfor fysioterapeuter bør spørre om søvn. Les reportasjen i Fysioterapeuten eblad

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten