Fysioterapeut og pasient

Møter store emosjonelle krav på jobb

Fysioterapeuter og ergoterapeuter er blant yrkesgruppene som opplever de største følelsesmessige kravene på jobb, ifølge en dansk arbeidsmiljøundersøkelse.

Nyheter

Undersøkelsen gjelder arbeidsmiljø i Danmark generelt, og er gjennomført av Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Forholde seg til andres problemer

Fysioterapeuter og ergoterapeuter er behandlet som en felles gruppe i denne undersøkelsen. Tallene viser at de i større grad enn andre yrkesgrupper blir følelsesmessig berørt av jobben sin, og at arbeidet innebærer å måtte forholde seg til andres problemer.

I den danske undersøkelsen er det bare sosialarbeidere som vurderer de følelsesmessige belastningene som tyngre enn fysioterapeutene, mens sykepleierne ligger tett bak.

Økt risiko for stress

Danske Fysioterapeuter (DF) skriver i en omtale av undersøkelsen at følelsesmessige belastninger på jobb også øker risikoen for stress.

- Dette gjelder spesielt når det er for lite ressurser til å løse arbeidsoppgavene på en faglig tilfredsstillende måte. Tallene viser da også at fysioterapeuter oftere føler seg stresset enn gjennomsnittet, sier DFs leder Tina Lambrecht i en kommentar på fysio.dk.

I alt 350 fysioterapeuter og ergoterapeuter har svart på den danske undersøkelsen.

Nyheter

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten