Elisabeth Bø fysio
Foto: Privat

Lungefysioterapeutene mangler smittevernsutstyr

Oslo Universitetssykehus har for lite smittevernsutstyr. Det betyr at fysioterapeutene må – sammen med annet helsepersonell - prioritere hardt hvem av Covid-19-pasientene som får hjelp.

Nyheter

- Det er rasjonering, ja. Vi har rett og slett ikke nok utstyr. Våre fysioterapeuter står derfor daglig i tøffe prioriteringer om hvem av Covid-19-pasientene som skal få behandling når.

Det sier spesialfysioterapeut og konstituert seksjonsleder ved medisinsk klinikk ved Oslo universitetssykehus, Elisabeth Bø.

I behandlingen av Covid-19-pasientene, trenger fysioterapeutene enten munnbind eller maske, i tillegg til smittevernsdrakter. Hva slags utstyr de trenger, avhenger av hva slags behandling pasienten trenger. Sykehuset mangler utstyr.

- Det betyr at våre fysioterapeuter står ovenfor tøffe prioriteringer hver dag. Når de er inne hos en pasient, bruker de tid og er tett på pasienten. Da må utstyret være på plass, sier Bø.

Vurderer behandling sammen med sykepleiere og leger

Fysioterapeutene løser det med å ha nær og tett dialog om pasientene med legene og sykepleierne. Enkelte ganger er det tilstrekkelig at fysioterapeuten forteller sykepleieren hva som bør gjøres med pasienten. Andre ganger kan fysioterapeut stå et par meter fra pasienten. Da kreves ikke like mye utstyr.

I de tilfellene hvor pasienten må snus - eller fysisk hjelpes på andre måter – kreves ofte maske blant annet fordi en stillingsendring kan føre til at pasienten begynner å hoste.

- Pasienten må i utgangspunktet vente, eller ikke få behandling, hvis vi ikke har sikkert utstyr. Men det har skjedd brudd, sier Bø.

Frykter ikke helsen til fysioterapeutene

Hun innrømmer at det er utfordrende, men er ikke redd for helsen til fysioterapeutene. Verken den fysiske eller mentalt.

- Så lenge fysioterapeutene har rett utstyr, er jeg ikke redd. Regelen er at pasienten må vente, hvis vi ikke har utstyret som kreves, sier Bø.

I tillegg til å beskytte seg mot korona-viruset, har terapeutene også jevnlig samtaler hvor de snakker om pasienter, sin egen situasjon, repetere smittevernsrutinger, gjennomgå faglig innhold som oppdatere seg på lungefysioterapi. 

Mer enn noen gang tidligere, har de fokus på tverrfaglig samarbeid, og har tett og god dialog med leger og sykepleiere. 

Frivillig

Det er heller ingen fysioterapeuter som blir tvunget til å jobbe med Covid-19-pasienter. Det baseres på frivillighet.

- Vi opplever at mange tar utfordringen, og vil jobbe med denne pasientgruppen. Samtidig er behovet for vår kompetanse stort, og det vil øke. Det er derfor nødvendig med enda flere fysioterapeuter på vakt. Vi må også ta høyde for at enkelte blir syke, eller må i karantene, sier Bø.

Hittil har ingen av fysioterapeutene som jobber med Covid-19-pasienten blitt smittet. De har heller ingen spesielle restriksjoner utover de generelle rådene som er gitt, når de har fri, bortsett fra at de ikke får reise.

 

 

Nyheter

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten