henvisning røntgen

Lot fysioterapeuter få henvise direkte til røntgen

Fysioterapeuter i et fylke i Sverige fikk henvise pasienter direkte til røntgen. Både leger, pasienter og fysioterapeuter var fornøyde. Antallet henvisninger gikk ned.

Nyheter

I Sörmland fylke i Sverige kjørte de et halvt års prøveprosjekt hvor fysioterapeuter fikk henvise pasientene sine til røntgen uten å gå veien om lege. 22 fysioterapeuter ble kurset i hva henvisningene skulle inneholde, og om stråling, skriver fysioterapi.se.

Etter prosjektet som ble avsluttet i april 2017, fylte fysioterapeutene ut et spørreskjema. De oppga at de hadde vært fornøyd med opplegget og gjerne ville fortsette.

– Den gjennomsnittlige tiden for å skrive en røntgenhenvisning var ti minutter. Det tok ikke lengre tid å skrive henvisning enn den tiden det tidligere tok å ha kontakt med lege rundt det å få en vurdering av henvisning til røntgen, sier Gunnel Peterson i administrasjonen av primærhelsetjenesten i Sörmland.

Fornøyde pasienter og leger

Også pasientene ble spurt, og de aller fleste sa seg fornøyde og mente de fikk rask og god tilbakemelding om røntgensvaret.

Røntgenlegene fikk vurdere henvisningene som fysioterapeutene sendte. Legene klassifiserte et flertall som bra, og at en del andre oppfylte grunnkravene. Ingen av henvisningene ble klassifisert som dårlige. Legene sa at fysioterapeutene var gode på å avgrense hvilket område som skulle undersøkes med røntgen, og ikke anga at for eksempel hele armen skulle avbildes.

Henviste mindre

Noen hadde vært bekymret for om fysioterapeuter ville slite med å stå imot press fra pasienter. Erfaringen fra prosjektet var isteden at antallet henvisninger gikk ned, ifølge Peterson. Legene fikk frigjort tid, og kostnaden for fysioterapeuters arbeidstid var lavere. I august i fjor ble det bestemt at ordningen med henvisningsrett skulle gjøres permanent i Sörmland.

På ett punkt fikk fysioterapeutene derimot litt «kritikk». Det gjaldt bruk av stammespråk i henvisningene:

– ROM for en lege er drikke og ikke bevegelsesutslag!

Nyheter

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

Ledige stillinger

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten