Det nye LHL-sykehuset
Oversiktsfoto av det nye sykehuset: LHL

Lønnsfrys og kraftige kutt i LHL

De ansatte i den ideelle, medlemsbaserte organisasjonen LHL fikk onsdag 13.mars presentert en omfattende kuttliste etter at organisasjonen ligger an til å tape mer enn en halv milliard kroner på tre år.

Nyheter

Lang kuttliste

 • Den nye byklinikken planlagt på Storo i Oslo utsettes.
 • Helseforsikringsleverandøren Vertikal Helse flytter til LHL-sykehuset på Gardermoen.
 • Ny driftsmodell kirurgi.
 • Ny driftsmodell sengepost.
 • Ny modell for drift av kundesenter.
 • Redusert bemanning rehabilitering sykehus.
 • Nedskalering av drift i medlemsorganisasjonen.
 • Kutt i sentral stab.
 • Kutt i ikt-kostnader.
 • Kutt i forskning og utvikling.
 • Reduksjon av lønn til ledere.
 • Reduksjon i lønn til enkeltgrupper.
 • Endret pensjonsordning.
 • Alle ansatte inviteres med på lønnsfrys i to år.
 • Sentralstyret og Landsstyret avstår fra honorarer.
 • Sentralstyret og Landsstyret gjennomfører et minimum av fysiske møter.
 • Fylkessamlinger i høst og i 2020 gjennomføres ikke i sentral regi.

Kilde: Dagens Næringsliv

I en epost til alle ansatte skrev generalsekretær Frode Jahren, at situasjonen er «dramatisk og alvorlig», og ber om tilslutning til hele den lange listen med kutt (se faktaboks).

- Omfattende sparetiltak må derfor iverksettes – i hele LHL, ved LHL-sykehuset Gardermoen, i våre klinikker og i pasientorganisasjonen. Alle tiltak må gjennomføres og iverksettes for å ha nok virkning i 2019 – og med nødvendig helårseffekt inn i 2020, skrev han ifølge Dagens Næringsliv.

For få pasienter

Det nye LHL-sykehuset Gardermoen har siden oppstarten for ett år siden behandlet 15.000 pasienter, men har kapasitet til å behandle dobbelt så mange.

Man anslår et resultatgap på 150 millioner kroner i 2019 før kuttene. Dette ville kommet på toppen av underskudd de to seneste årene på mer enn 400 millioner kroner. Dersom organisasjonen lykkes med kuttene, betyr det en resultatbedring på hele 242 millioner kroner på ett år.

LHL har 550 ansatte på klinikker og sykehus og 250 lokallag med frivillige over hele landet.

Les mer i Dagens Næringsliv

Nyheter

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten