egenandeler elektronisk

Litt flere innrapporterer egenandeler elektronisk

Flere kommuner, som Bergen, får nå rapportert inn egenandeler til Helfo gjennom EPJ-systemet. Men for to av journalsystemene er løsningen fortsatt ikke på plass.

Nyheter

Tall som Fysioterapeuten har fått fra Helsedirektoratet, viser at 210 kommuner nå innrapporterer egenandel på fysioterapi til Helfo, mot i underkant av 200 i fjor. 60 får nå til dette gjennom elektronisk pasientjournal (EPJ), mot 40 i fjor.

Bergen kommune, som bruker EPJ-systemet Profil, kom i gang med den nye systemløsningen som støtter sending av behandlerkravmelding til Helfo, frikortspørring, og produksjon av faktura, i april.

-Dette sparer oss for betydelig med tid og ressurser, og fysioterapeutene er fornøyd med systemløsningen. Her har det vært avgjørende at kommunen har spilt inn sine erfaringer til systemutvikler for å få gode og effektive systemer, sier Nina-Margrethe Theodorsen fra Bergen kommune. Kommunen brukte tidligere en 40 prosent stilling på å registrere egenandelene manuelt.

Jobber fortsatt manuelt

150 kommuner lar fysioterapeutene sitte med excelark som fylles inn manuelt, mens halvparten av kommunene altså dropper å innrapportere egenandeler. Da Fysioterapeuten skrev om dette på høsten i fjor, oppga flere kommuner at det ble for dyrt å sitte og gjøre dette manuelt i forhold til hva de kunne få inn på egenandelene.

Forventer løsning i 2019

Helsedirektoratet sier til Fysioterapeuten at de forventer at løsninger kommer på plass for alle de tre journalsystemene som brukes av kommunene innen utløpet av 2019.

-Funksjonaliteten med å rapportere egenandeler er under utvikling i Gerica og det er planlagt pilot i en kommune til høsten. Cosdoc har ikke dette på plass, men det står på utviklingsplanen for høsten, sier Anne Marit Rennemo i Oslo kommune, som er prosjektleder for utviklingen av elektroniske innrapporteringer i de kommunale EPJ-systemene.

Hun sier at de satser på å holde fristen satt av Helsedirektoratet.

Nyheter

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

Ledige stillinger

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten