KOLS, kronisk obstruktiv lungesykdom.

Lav status og skam hindrer god behandling

Kolspasienter føler skam og sykdommen har lav status i primærhelsetjenesten. Konsekvensen er at behandling som har dokumentert effekt ikke gis, ifølge en svensk doktorgradsavhandling.

Nyheter

Fysioterapeut Sara Lundell, Universitetet i Umeå, mener at e-helse kan være en del av løsningen, skriver tidsskriftet Fysioterapi.

Lundell har intervjuet helsepersonell, ledere og pasienter med kols. I tillegg har hun sett på hva det vil kreve å få på plass en e-helseløsning som fungerer. Resultatene i hennes forskning bekrefter antakelsene hun hadde på forhånd: Kols har lav status og prioriteres lavt i primærhelsetjenesten i Sverige. Og for pasientene er diagnosen forbundet med skam.

Flere fysioterapeuter

På spørsmål om hvordan behandlingen av kolspasienter kan bli bedre, peker Lundell på behovet for flere fysioterapeuter. I svenske retningslinjer for kols.-behandling har seks minutters gangtest og trening høy prioritet.

Mange kolspasienter takker imidlertid nei til oppfølging og behandling, fordi de har problemer med å komme seg til timen. Her mener Lundell at e-helse kan være en del av løsningen. I Sverige er det allerede et nettsted med kolsinformasjon, KOL-webben, som er rettet mot både pasienter og helsepersonell.

Måler aktivitetsnivå

- Vi så i en pilotstudie at bruk av nettstedet økte selvrapportert fysisk aktivitet. Nå gjør vi en RCT-studie med objektiv måling av fysisk aktivitetsnivå, opplyser Lundell til Fysioterapi.

Hun understreker at kolsinformasjon i e-helseverktøy må være lett tilgjengelig, for eksempel via filmer.  Verktøyet må også passe inn i helsetjenestens og pasientens hverdagsrutiner.

Tittel: COPD in primary care: exploring conditions for implementation of evidence-based interventions and eHealth. Umeå universitet 2018.

Nyheter

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

christensen-ustad-rieber-nett
Tema

Nytt fra WCPTs verdenskongress

Les Fysioterapeutens artikler fra WCPTs verdenskongress, om oppfølging av asylsøkere, fysisk aktivitet, når forskning skal oversettes til praksis, hva deltakere tar med seg hjem av tips og hvorfor fysioterapeuter bør spørre om søvn. Les reportasjen i Fysioterapeuten eblad

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten