KOLS, kronisk obstruktiv lungesykdom.

Lav status og skam hindrer god behandling

Kolspasienter føler skam og sykdommen har lav status i primærhelsetjenesten. Konsekvensen er at behandling som har dokumentert effekt ikke gis, ifølge en svensk doktorgradsavhandling.

Nyheter

Fysioterapeut Sara Lundell, Universitetet i Umeå, mener at e-helse kan være en del av løsningen, skriver tidsskriftet Fysioterapi.

Lundell har intervjuet helsepersonell, ledere og pasienter med kols. I tillegg har hun sett på hva det vil kreve å få på plass en e-helseløsning som fungerer. Resultatene i hennes forskning bekrefter antakelsene hun hadde på forhånd: Kols har lav status og prioriteres lavt i primærhelsetjenesten i Sverige. Og for pasientene er diagnosen forbundet med skam.

Flere fysioterapeuter

På spørsmål om hvordan behandlingen av kolspasienter kan bli bedre, peker Lundell på behovet for flere fysioterapeuter. I svenske retningslinjer for kols.-behandling har seks minutters gangtest og trening høy prioritet.

Mange kolspasienter takker imidlertid nei til oppfølging og behandling, fordi de har problemer med å komme seg til timen. Her mener Lundell at e-helse kan være en del av løsningen. I Sverige er det allerede et nettsted med kolsinformasjon, KOL-webben, som er rettet mot både pasienter og helsepersonell.

Måler aktivitetsnivå

- Vi så i en pilotstudie at bruk av nettstedet økte selvrapportert fysisk aktivitet. Nå gjør vi en RCT-studie med objektiv måling av fysisk aktivitetsnivå, opplyser Lundell til Fysioterapi.

Hun understreker at kolsinformasjon i e-helseverktøy må være lett tilgjengelig, for eksempel via filmer.  Verktøyet må også passe inn i helsetjenestens og pasientens hverdagsrutiner.

Tittel: COPD in primary care: exploring conditions for implementation of evidence-based interventions and eHealth. Umeå universitet 2018.

Nyheter

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten