Gerty foran Aker brygge 2
Er det på tide at tre organisasjoner for fysioterapeuter blir til én? Forbundsleder Gerty Lund inviterer til møte. Foto: Irene Mårdalen

Forbundsleder Gerty Lund inviterer partene til møte:
Hvordan ble én organisasjon til tre – og har det gått ut på dato?

Under koronakrisen samarbeidet de ovenfor myndighetene og i mars inviterte Norsk Manuellterapeutforening forbundsleder Gerty Lund til Bergen. Nå strekker Lund ut hånden og ønsker samtaler med både manuellterapeutene og PFF.  

Nyheter

Det startet med et voldsomt rabalder i 1983. Lenge før mange av dagens fysioterapeuter ble født og samme år som Norge fikk sin første kvinnelige politimester. 

Første skilsmisse 

En intens kamp om driftstilskudd, endte med skilsmisse for norske privatpraktiserende fysioterapeuter. 23 år senere forsvant manuellterapeuter til egen organisasjon.  

I et forhandlingsrom i Oslo kan vi tenke oss at diskusjonene gikk høyt mellom representantene fra Norsk Fysioterapeutforbund og Norske kommuners sentralforbund – nå KS. Bare et halvt år tidligere hadde kommunehelsetjenesteloven blitt vedtatt, og nå var det duket for forhandlinger om en sentral driftsavtale for privatpraktiserende fysioterapeuter. 

Partene ble enige, og avtalen ble underskrevet. Men i kulissene var det uro i rekkene.  

Ny skilsmisse i 2006 

To tiår senere – i 2006 – opplevde NFF sin andre skilsmisse. Også den like dramatisk og vond som den første. 

Kjernen i konflikten handlet om manuellterapeuters rett til å sykemelde, foreta bildediagnostikk, henvise til spesialist, behandle uten henvisning fra lege og øke fysioterapiutdanningen fra tre til fem år. 

I kampens hete ble det pålagt munnkurver, og til slutt valgte en stor del av manuellterapeutene å forlate moderorganisasjonen og starte sin egen.  

Gerty inviterer til møte 

I dag sitter de tre organisasjonene på hver sin tue. Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) er organisert i UNIO. Norsk Manuellterapeutforening (NMF) i LO. Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund (PFF) er ikke tilknyttet en hovedorganisasjon. 

Men i koronakrisen – og i forhandlinger – finner de sammen. Sitter på samme side av bordet og snakker felles sak. Hvorfor da ikke også være under samme tak? 

- Personlig synes jeg det er trist at vi har tre foreninger. Det burde være unødvendig. Men skilsmissene førte til dype sår som er vanskelig å lege, sier forbundsleder Gerty Lund i NFF. 

Nå strekker hun ut en hånd, og inviterer – så fort det er mulig i forhold til koronakrisen – PFF og NMF til bordet. Foreløpig for å høre hva de andre to forbundslederne tenker om hva som skiller de tre, hva som samler dem, hvilke felles interesser de har og hva som skal til for å forenes under samme paraply. 

- Jeg er nysgjerrig, sier Lund. Samtidig er hun åpen om at jobben frem til en eventuell forsoning er lang. Og kanskje umulig. 

Er det mulig å gjenforenes? 

For fortsatt sitter gamle travere sentralt i PFF og NMF – selv om de også har flere unge i styrene. Traverne kjenner historien godt. De har funnet en ny plass og vil ikke tilbake til det regime de forlot. 

- Privatpraktiserende fysioterapeuter ble overkjørt. Vi ble rett og slett ikke hørt og informert. Det var derfor vi gikk ut av NFF, sier Henning Jensen. 

Han er generalsekretær i Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund (PFF), og var én av dem som forlot NFF i 1983. Han mener den sentrale driftsavtalen med KS – som den gang ble forhandlet frem av NFF – burde vært gjort kjent for de privatpraktiserende medlemmene av forbundet og sendt til uravstemning før den ble underskrevet. I stedet ble den vedtatt over hodene på de privatpraktiserende medlemmene. 

- Privatpraktiserende fysioterapeuter forsøkte ved flere anledninger å få opplysninger om det eksakte innholdet av forhandlingene mellom NFF og NKS, men sekretariatet og sentralstyret i NFF var ikke villige til å gi noen informasjon om dette eller forløpet av forhandlingene. Den sentrale overenskomsten ble hemmeligholdt inntil den var underskrevet med bindende virkning for privatpraktiserende fysioterapeuter, sier Jensen. 

Han er ikke i tvil om at hendelsen for 37 år siden har skapt dype sår hos mange, selv om sårene for de fleste kanskje har grodd.  

Samtidig mener han at NFF ikke er lagt til rette for å ha «fingeren på pulsen i forholdene den skal håndtere». 

Derfor har han liten tro på gjenforening. 

- Vi har gitt en mulig gjenforening troverdige forsøk et par ganger, men NFF har ikke vært villig til å komme vårt krav med sektorvis autonomi i møte. Hvis det skal være aktuelt å være under samme paraply, mener jeg privatpraktiserende fysioterapeuter må være en egen enhet i organisasjonen, sier Jensen. 

Han synes det fungerer fint, slik det er nå. NFF og PFF har begge partsstatus i forhandlingene og alle medlemmene i PFF kan – på lik linje med alle i NFF – søke om midler fra Fysiofondet.  

NMF tror på samarbeid 

Heller ikke Peter Lehne i NMF har stor tro på gjenforening. Men han har tro på samarbeid, og at samarbeidet bør bli enda tettere. 

Rett før koronakrisen, hadde foreningen blant annet invitert Gerty Lund til manuellterapeutenes fagseminar i Bergen. Hun sto med flybilletten i hånden, men seminaret ble avlyst da Norge ble stengt ned. 

- Da jeg var leder av NFFs faggruppe for manuellterapi, jobbet vi i flere år for å styrke fysioterapi- og manuellterapiutdanningene. Vi ønsket at alle skulle få utvidete fullmakter, og arbeidet førte frem, sier Lehne. 

Etter et stortingsvedtak i 2005, fikk blant annet pasienter direkteadgang til manuellterapeuter. I tillegg fikk de fullmakt til å rekvirere bilde-diagnostikk, henvise til spesialisthelsetjeneste og fysioterapi samt sykemelde pasienter. 

- I forbindelse med dette arbeidet, oppsto det meningsforskjeller mellom faggruppen og NFFs ledelse. Uenigheten førte til splid av en slik karakter at det ikke lenger var mulig å være del av NFF, sier Lehne. 

Samtidig er han for samarbeid, og er glad for at de tre organisasjonene gikk sammen i koronakrisen, at de sitter på samme side av forhandlingsbordet og at det gjøres tiltak som knytter organisasjonene tettere. 

- Vi tar steg for steg, og organisasjonsformen hindrer ikke et godt og tett samarbeid. Vi har også fått konkrete resultater som følge av det, som for eksempel videotakstene under koronakrisen. Jeg mener samarbeidet bør fortsette og styrkes, og kanskje økes, men ser ikke for meg at vi gjenforenes per nå, sier Lehne. 

Fakta 

I 1983 meldte cirka en fjerdedel av privatpraktiserende fysioterapeuter seg ut av Norsk Fysioterapeutforbund og stiftet Privatpraktiserende fysioterapeuters forbund. 

I 2006 meldte en stor del av manuellterapeuter seg ut av Norsk Fysioterapeutforbund og stiftet Norsk Manuellterapeutforening. 

Norsk Fysioterapeutforbund har egen faggruppe for manuellterapeuter og eget råd for næringsdrivende fysioterapeuter. 

Les også

Vi var uenige om autorisasjon - ikke om rettigheter

Nyheter

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten