tommelartrose

Henvises til kirurgi for tommelartrose tross milde smerter

Mens det har vært en nedgang i artroskopi-operasjoner for kneartrose, ser det ikke ut til at utviklingen er like langt framme ved tommelartrose, mener forskere.

Nyheter

Nylig arrangerte OsloMet fagdag om artrose. Indikasjonen for å operere for artrose i tommel- og fingerleddene er smerte. Men da forskere jobbet med ulike studier, fanget de opp at en del pasienter henvises til kirurgi for dette selv om de ikke skårer høyt på smerteskalaen. I en studie oppga flertallet av pasientene med artrose i tommelens rotledd mild smerte, median 3 på en skala til 10. Bare 21 prosent hadde fått ikke-farmakologisk behandling før de ble vurdert for operasjon, viste studien: «Non-pharmacological treatment gap preceding surgical consultation in thumb carpometacarpal osteoarthritis - a cross-sectional study». Bak studien står stipendiat og ergoterapeut Else Marit H. Gravås ved Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering på Diakonhjemmet Sykehus. I en ny studie av Gravås publisert i Rheumatic and Musculoskeletal Diseases kom det fram at 28 prosent av pasientene i hele gruppa ble operert innen to år.

Opererer hver tredje

I perioden 2012-2016 ble hver tredje pasient som var i kontakt med spesialisthelsetjenesten på grunn av tommelartrose, operert, ifølge Norsk Helseatlas. Det utgjorde omtrent 800 pasienter i året.

For kneartrose har det vært en halvering i inngrep med artroskopi i samme periode.

-Det ser ikke ut til at helsevesenet er like langt framme på artrose i hånd som på kne. Jeg tror fastleger opplever at de har få alternativer, og dermed sender pasienter til vurdering hos ortoped. Når det oppgis et såpass mildt smertenivå, indikerer det at disse pasientene ikke burde være i spesialisthelsetjenesten, men heller i primærhelsetjenesten. Da avhenger det av at det er et tilbud til dem der, som artroseskole og AktivA, sa fysioterapeut og førsteamanuensis Anne Therese Tveter ved OsloMet og Diakonhjemmet Sykehus. Hun har vært postdoktor i forskningsprosjektet til Gravås.

Opererer hyppigst i Fonnaområdet

Det er også forskjell mellom geografiske områder i hvor man opererer hyppigst. I boområde Fonna ble tre ganger så mange pasienter per 100.000 innbyggere operert for tommelartrose i perioden 2012-2016, som i boområde OUS.

Saken er oppdatert (23.10.2019), og redaksjonen beklager at helseforetak (Helse Fonna) ble benyttet istedenfor boområde Fonna. 

Saken er oppdatert (19.11.2019), hvor "opereres" er endret til "henvises til kirurgi". At en tredel av pasientene i studien var operert innen to år, er endret til 28 prosent.

Nyheter

Koronaviruset spres raskt

Men hvordan skal vi egentlig forholde oss til Covid-19? Det er ifølge Folkehelseinstituttet (FHI) nå kun et...

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

pasient-reportasje-smerte
Tema

Smerte og kultur

Fysioterapeuter, både på sykehus og ute i klinikken, har mange pasienter med en annen kulturell og etnisk bakgrunn enn norsk. Hvordan møte og behandle pasienter med en helt annen forståelse og forventning til det å være syk - og med et smerteuttrykk du kanskje ikke forstår? Les reportasjen i Fysioterapeuten eblad

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten