Halverer risikoen for hjerteinfarkt med kondisjonstrening

God kondisjon kan minske faren for hjerteinfarkt

En ny studie tyder på at selv en liten økning i kondisjon kan ha stor betydning for helsa

Nyheter

– Vi fant en sterk kobling mellom høyere målt kondisjon og lavere risiko for hjerteinfarkt og angina pectoris de neste ni årene, sier forsker Bjarne Nes i NTNUs Cardiac Exercise Research Group (CERG)

Resultatene er publisert i tidsskriftet European Heart Journal

Halvert risiko

– Selv blant personer som tilsynelatende er friske, har fjerdedelen med best kondis faktisk bare halvparten så høy risiko som fjerdedelen med dårligst kondis, fortsetter Nes til Gemini.

Mellom 2006 og 2008 målte CERG-forskere kondisen til 4527 menn og kvinner som deltok i den tredje helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT). Ingen av dem hadde hjerte-, kar- eller lungesykdom, kreft eller høyt blodtrykk, og de fleste ble ansett for å ha lav risiko for å få hjerte- og karsykdom de neste ti årene.

Likevel ble 147 av deltakerne rammet av et akutt hjerteinfarkt eller fikk diagnosen angina pectoris innen 2017. Dette er sykdommer som innebærer at kransårene i hjertet er trange eller helt tette.

Lavere risiko i takt med mer trening

Forskerne analyserte deltakerne i grupper ut fra hvor god kondis de hadde i forhold til andre med samme alder og kjønn. Risikoen viste seg å synke jevnt i takt med økende kondisjon. Sammenhengen mellom kondisjon og hjerterisiko holdt seg også etter videre justering for andre faktorer som var forskjellige hos de sprekeste og minst spreke deltakerne.

En av de største styrkene ved studien er at kondisjonen ble målt med en maksimal treningstest av oksygenopptaket. Tidligere studier som har koblet kondis til sykdomsrisiko hos friske har i stor grad basert seg på mindre nøyaktige beregninger av kondisjon, eller på selvrapportert informasjon om fysisk aktivitet.

– Resultatene våre bør oppmuntre til å bruke trening som forebyggende medisin. Noen få måneder med regelmessig trening som gjør deg andpusten kan være en effektiv strategi for å redusere risikoen for hjerte- og karsykdom, sier studiens førsteforfatter Jon Magne Letnes. Han er lege og doktorgradsstipendiat i CERG.

Les mer på gemini.no

Referanse:

Letnes, J. M., et al. (2018): Peak oxygen uptake and incident coronary heart disease in a healthy population – The HUNT Fitness Study. European Heart Journal doi:10.1093/eurheartj/ehy708 

Nyheter

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

christensen-ustad-rieber-nett
Tema

Nytt fra WCPTs verdenskongress

Les Fysioterapeutens artikler fra WCPTs verdenskongress, om oppfølging av asylsøkere, fysisk aktivitet, når forskning skal oversettes til praksis, hva deltakere tar med seg hjem av tips og hvorfor fysioterapeuter bør spørre om søvn. Les reportasjen i Fysioterapeuten eblad

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten