Gerty Lund - valg

Gerty Lund blir ny forbundsleder i NFF

Gerty Lund gikk seirende ut av kampen om å bli forbundsleder i NFF.

Nyheter

Lund vant med god margin til de to andre kandidatene til ledervervet.

-Jeg er ydmyk, og det står stor respekt av den jobben sittende forbundsleder Fred Hatlebrekke har gjort, sier Lund.

Hatlebrekke stilte til gjenvalg, men ble nummer to. Den siste kandidaten var lederen for Faggruppen for psykomotorisk fysioterapi, Merete Tønder, som kom på tredje plass.

Lund sier at hun ser fram til å jobbe med det nyvalgte forbundsstyret, som hun kaller "en spennende gjeng", og skryter av at det er masse kompetanse i sekretariatet i NFF. 

-Faggruppene har vist stort engasjement på dette Hovedlandsmøtet, og gitt noen tydelige signaler som vi tar med oss i forbundsstyret, sier hun.

Mye gjøres i kommunene

Lund var innstilt av valgkomiteen til forbundsledervervet. Gerty Lund var medlem av NFFs sentralstyre fra 2008 - 2011, men har siden ikke hatt noen sentrale verv. Hun kommer fra stillingen som seniorrådgiver i Klinikkdirektørens stab på Bærum sykehus. Lund understreker at selv om hun har sin yrkeskarriere fra spesialisthelsetjenesten, trenger ikke de selvstendig næringsdrivende å frykte at hun ikke vil jobbe like mye for dem.

-Sykehusene sender ut pasientene tidlig, mye gjøres i kommunene. Vi må kjempe videre for ordningen med driftstilskudd, vi må hegne om den og videreutvikle den. Det er også viktig å se på tidstakster - fysioterapeuter skal få betalt for den tiden de bruker på pasientene, sier den nyvalgte lederen. Hun er også opptatt av at fysioterapeuter må være bevisste på kvaliteten i det de leverer.

-Vi kommer til å bli målt mer og mer på dette, sier Lund.

Opptatt av oppgaveglidning

Da Fysioterapeuten intervjuet henne i juni i forbindelse med at hun lanserte sitt kandidatur, sa hun blant annet:

-Jeg vil jobbe for at fysioterapeuter ikke går for stille i dørene, og at vi tar oppgaver som fastleger, ortopeder og sykepleiere gjør i dag.

Les hele intervjuet HER.

Nyheter

Les mer

Fag og vitenskap

Kneartrose: Uvitenhet gir mer kirurgi

I motsetning til retningslinjene for beste praksis for artrose i kneet, har funn fra flere forskjellige...

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten