Antall skritt per dag kan ha mye å si for helsegevinst

Gange hos eldre: mange daglige steg er positivt for funksjonsevnen

Fysioterapeut Bård Erik Bogen disputerte torsdag med avhandlingen: "Gait in community-living older adults".

Nyheter

Et kjennetegn ved økende alder er at gangfunksjonen kan bli dårligere, for eksempel ved at man går saktere, kortere og mer ustøtt. Aldersrelaterte endringer i gangfunksjon kan skyldes sykdom, organendringer eller nedsatt aktivitetsnivå, og inspeksjon av gange er derfor viktig i undersøkelse av eldre, ifølge Bogens pressemelding i forbindelse med hans disputas.

I Bogens avhandling ble gangfunksjonen til en gruppe tilfeldig utvalgte hjemmeboende eldre undersøkt ved hjelp av kroppsbårne sensorer. Slike sensorer registrerer kroppens akselerasjoner i ulike retninger under bevegelse, og kan gi detaljert informasjon om karakteristika ved gange.

Ustøhet og lav muskelstyrke

Deltakerne i studien ble undersøkt i et bevegelseslaboratorium hvor de gikk under ulike forsøksbetingelser, for eksempel mens de telte baklengs og når de gikk over et ujevnt underlag. De ble også undersøkt over flere dager mens de var i sine egne miljø. Hovedfunnene fra studien var at gangen ble noe mer ustø over to år, og at ustøheten var assosiert med lav muskelstyrke. Videre ble det funnet at de som tok mange steg hver dag rapporterte god helserelatert funksjonsevne, mens de som gikk mange ganger men med få steg per dag rapporterte dårligere helserelatert funksjonsevne. Dette ble tolket som at de som gikk mange ganger per dag oppholdt seg mer innendørs.

Instrumentert ganganalyse

Resultatene fra studien er en pekepinn på hva som kan beskrives som normal gangfunksjon hos eldre mennesker, og hvordan denne endrer seg over tid. Funnene er ifølge Bård Bogen et steg mot å bruke instrumentert ganganalyse for eldre med ulike bevegelsesproblemer.

Kilde: Universitetet i Bergen

Nyheter

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten