hodepine

-Fysioterapeuter kan for lite om den vanligste hodepinen

Den vanligste typen hodepine er spenningshodepine, men det er den cervikogene hodepine de fleste fysioterapeuter tilsynelatende lærer mest om, mener dansk forsker.

Nyheter

Det danske fagbladet Fysioterapeuten skriver i siste utgave om utredning og behandling av hodepine. Fysioterapeut Ditte Ulrik Rosenberg ved Smerte- og Hodepineklinikken på Aarhus Universitetshospital har gjort en undersøkelse, og mener at danske fysioterapeuter kan for lite om hodepine.

Viktig å klassifisere riktig

Hun sier at da hun ble ansatt på smerteklinikken, innså hun at den cervikogene hodepinen i virkeligheten forekommer relativt sjelden. Likevel viste hennes undersøkelse blant danske fysioterapeuter at de trodde det var denne typen hodepine som var vanligst.

Ifølge undersøkelsen slet også fysioterapeuter med å klassifisere hodepinen, noe som er viktig for å gi riktig behandling. Rosenberg har sammen med doktorgradsstipendiat og fysioterapeut Bjarne Rittig-Rasmussen skrevet en oppsummering av de vanligste typene hodepine, utredning og behandling.

Der skriver de at man antar at 10 prosent av den voksne befolkningen har en aktiv migrene, 80 prosent en episodisk eller kronisk spenningshodepine og at 1 av 1000 lider av klasehodepine. 2-3 prosent har medisinoverforbrukshodepine (MOH), posttraumatisk hodepine eller annen sjelden form for hodepine.

Mange kan ha mer enn én type hodepine – et flertall av de med migrene kan få påfølgende spenningshodepine og nakkesmerter, skriver de to forskerne, og viser også til at mye sykefravær har sammenheng med hodepine.

Kan komplisere rehabilitering

Rittig-Rasmussen sier at både selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter og fastlønte i kommunen bør være oppmerksomme på problematikk rundt hodepine.

-Vi vet i dag at hodepine eller andre følgesykdommer kan komplisere rehabiliteringsforløp betraktelig, sier han.

Nyheter

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten