Faggruppelederne Hovedlandsmøtet 2019
Faggruppelederne i intens diskusjon i pausen før Hovedlandsmøtet skulle stemme over om de skulle få plass i NFFs forbundsstyre.

Faggruppene jubler over plass i forbundsstyret

Faggruppene klappet begeistret da de torsdag fikk Hovedlandsmøtet med på å gi dem en plass i forbundsstyret i NFF.

Nyheter

- Faggruppene er fornøyd. Vi håper at kommunikasjonslinjen inn til der avgjørelsene blir tatt og politikken effektuert vil komme den faglige delen av NFF til gode, sier Kristin Snøan i Faggruppen for barne- og ungdomsfysioterapi. Hun håper at samarbeidet innad i organisasjonen for å nå felles mål blir styrket. 

Det sitter i dag 11 personer i forbundsstyret i Norsk Fysioterapeutforbund (NFF). Fem av dem er regionledere. Det ble en lang debatt med tidvis høy temperatur på Hovedlandsmøtet da faggruppene foreslo å fjerne to av regionlederne og heller gi de to plassene til faggruppene. Faggruppene har i dag ingen plasser.

-Vi mangler en formell kanal inn i forbundsstyret. Det er tilfeldig om vi ser saker igjen på sakslista der. Faget må tydeligere inn i forbundsstyret, sa Snøan under debatten.

Vente til mulig evaluering

Flere faggruppeledere mente at det var blitt en ubalanse etter at regionmodellen ble innført i 2014, og at de mente at de hadde fått for lite handlingsrom i det såkalte FIG-prosjektet om fag- og interessegruppenes rolle og posisjon i NFF. Flere ga uttrykk for sterk frustrasjon og utålmodighet over at man ikke er kommet lenger i prosessen.

Andre delegater mente det ble feil å ta ut regionledere av forbundsstyret og at det ville kunne påvirke lokalt engasjement. De ønsket også at man ventet med å se på dette til en eventuell evaluering av regionmodellen ble ferdigstilt. Dette ønsket også forbundsstyret.

Ba om en ekstra plass

Faggruppene endret forslaget til at de skulle få én plass i forbundsstyret, og at denne plassen skulle komme som tillegg til dagens 11 plasser. Dette forslaget gikk så gjennom med akkurat det to tredels flertallet som var påkrevd.

Nyheter

Les mer

Fag og vitenskap

Kneartrose: Uvitenhet gir mer kirurgi

I motsetning til retningslinjene for beste praksis for artrose i kneet, har funn fra flere forskjellige...

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten