Respirator
Foto: Katrine Sunde, Haukeland universitetssjukehus.

Er kommune-Norge klare for Covid-19-pasientene?

Mye tyder på at et stort antall av Covid-19-pasientene som får respiratorbehandling kan få følgesykdommer som lammelser og psykiske utfordringer. Hva skjer når de skrives ut til kommune-Norge?

Nyheter

Tall fra Helsedirektoratet viste søndag 29. mars at i alt 317 Covid-19-pasienter er innlagt ved norske sykehus. Ved Oslo Universitetssykehus er det litt over 30 pasienter, og på Stavanger Universitetssykehus behandles per nå 12 Covid-19-pasienter.  Seks av dem får respiratorbehandling,

I alt 91 av de innlagte pasientene på norske sykehus får respiratorbehandling.

Kan få lammelser og psykiske utfordringer

Hvilke følgesykdommer pasientene eventuelt får, når de er kvitt Covid-19, vet behandlerne og forskerne foreløpig lite om. Men mye tyder på at mange av dem som har fått respiratorbehandling, kan få følgesykdommer som lammelser og psykiske utfordringer.

- Når pasientene anses som ferdigbehandlet hos oss, vil vi etter hvert sende dem hjem. Noen vil da ha stort behov for oppfølging av fysioterapeuter. Hvor mange det blir, er selvfølgelig vanskelig å spå, sier spesialfysioterapeut Unni Syre ved Stavanger Universitetssykehus.

Også lungefysioterapeuter i Oslo – som Fysioterapeuten har vært i kontakt med – ser at Covid-19-pasientene vil ha stort behov for fysioterapi når de kommer hjem.

Usikkert hvor mange som trenger oppfølging

Heller ikke de tør å spå hvor mange. Sikkert er det at pasientene vil bli skrevet ut, og de vil muligens skrives ut tidligere enn normalt blant annet for å gi plass til nye pasienter som kommer. 

På toppen av det hele, vil kommune-Norge fortsatt få tilbake pasienter fra sykehus som er operert for andre skader og behandlet for andre sykdommer. Også disse pasientene vil ha behov for fysioterapi.

Fysioterapeutene i kommunene må læres opp

Men er kommune-Norge rustet til å ta i mot pasientene? Og er privatpraktiserende fysioterapeuter – samt rehabiliteringsinstitusjonene - skolert for å behandle dem?

- Nei, mener forbundsleder Gerty Lund i Norsk Fysioterapeutforbund.

- Per nå er ikke kommunene forberedt på det som kan komme. Rehabiliteringsplasser er stengt. Fysioterapiklinikker er stengt. Og fysioterapeuter i primærhelsetjenesten har ikke fått opplæring i hvordan de bør behandle Covid-19-pasienter, sier Lund.

Hun mener privatpraktiserende fysioterapeuter nå må tilbake på jobb så raskt som mulig slik at opplæring kan starte. De må sikres økonomisk inntil driften er oppe og går for fullt igjen.

Rehabiliteringsklinikkene stiller opp

Rehabiliteringsklinikkene i Norge ønsker også å bidra – og er klare til å starte opplæringen som skal til, for å kunne behandle Covid-19-pasientene spesielt. I hvert fall hvis vi skal tro direktør Svein Kostveit ved Rehabiliteringssenteret AIR i Rauland. Han driver ett av mer enn 50 rehabiliteringsinstitusjoner i Norge.

- Vi har cirka 40 ansatte med god basiskunnskap om rehabilitering av ulike pasientgrupper. Deriblant sju fysioterapeuter med generell kompetanse innen lungefysioterapi, noe som utvilsomt vil være et behov i rehabiliteringen av Covid-19 pasienter. Likevel er det hull i kompetansen i forhold til Covid-19-pasientene. Det er et hull vi gjerne vil dekke, og det bør utvilsomt fylles i denne perioden vi er i når, før det store antallet av pasienter skrives ut av norske sykehus, sier Kostveit.

Nyheter

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten