Enkle øvelser kan forebygge fall

Enkle øvelser kan hindre fall

Å gå i trapper, i åttetall eller sette seg ned uten å bruke armene som støtte er eksempler på enkle øvelser som kan hindre fall blant eldre, ifølge norsk studie.

Nyheter

Eldre som bor hjemme og bruker hjemmetjenester, fikk bedre livskvalitet og balanse etter å ha gjennomført et program med enkle øvelser som forebygger fall. Det viser resultater fra en studie ved OsloMet. 

Primærhelsetjenesten spiller en viktig rolle 

Fall kan føre til at mange må på institusjon eller får lavere livskvalitet og fungerer dårligere i dagliglivet. 

– Det er derfor viktig å forebygge fall gjennom trening, og primærhelsetjenesten har en sentral rolle her, sier Maria Bjerk ved OsloMet til forskning.no. Bjerk er stipendiat ved Institutt for fysioterapi ved OsloMet. 

Fall blant eldre er et stort internasjonalt problem. Så mange som 30 til 40 prosent av eldre over 65 år faller minst en gang per år. Samtidig viser studien at brukere av hjemmetjenester er spesielt utsatt for fall, de har også større frykt for å falle enn andre. 

Trening motvirker fall 

– Trening gjennom øvelser har vist å ha effekt for å motvirke fall, og det er viktig å komme i gang på et tidlig tidspunkt, sier Bjerk. 

155 eldre hjemmeboende i seks kommuner i Akershus deltok i studien. De var mellom 67 og 97 år og mottakere av hjemmetjenester. Alle deltakerne hadde falt en eller flere ganger de siste 12 månedene. 

Deltakerne fulgte et program som gikk over 12 uker, mens en kontrollgruppe mottok vanlig pleie. 

Programmet tar utgangspunkt i Otago, et program for å forebygge fall. Programmet er basert på egentrening med øvelser for balanse og styrke der fysioterapeuter veileder de eldre underveis. Målet med øvelsene er bedre balanse og bevegelighet ved å øke vanskelighetsgraden gradvis.

Tilpassede øvelser 

Studien har forenklet programmet og rettet det mot brukere av hjemmetjenester. 

– Øvelsene og intensiteten ble tilpasset den enkeltes behov og yteevne. For noen var det nok med tre til fire øvelser, andre gikk gjennom hele programmet, sier Bjerk.

Øvelsene kan blant annet være å gå i trapper, gå i åttetall eller sette seg ned uten å bruke armene som støtte. Dette er øvelser som er lette å gjøre, krever lite utstyr og er knyttet til hverdagslige aktiviteter.

Les mer på forskning.no

Nyheter

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten