Frykten for å falle tungt til stede blant eldre

Eldre: Trening reduserer ikke nødvendigvis frykt for å falle

Ja, eldre blir sterkere av å trene. Men reduseres fall-frykten tilsvarende?

Nyheter

Et dansk bachelorgradsprosjekt utførte dybdeintervjuer av fem eldre kvinner i alderen 64-91 år med den hensikt å få vite mer om frykten for å falle. To av funnene var at trening ikke reduserer frykten for fall, og at helsepersonell altfor sjelden snakker med pasienter om denne problematikken.

Sterkere, men ikke mindre redde

Regelmessig trening gjør gjerne eldre fysisk sterkere. Men er det gitt at frykten for f.eks. å falle reduseres i takt med en sterkere muskulatur? Dersom man har falt en gang allerede, er risikoen for et nytt fall høy. Mange eldre blir redde for å bevege seg etter et fall, noe som fører til inaktivitet og nedsatt funksjonsevne. Denne studiens hovedbudskap var at fysioterapeuter ikke må være redde for å ta opp og snakke om dette temaet med eldre pasienter, slik at man i fellesskap kan finne frem til funksjonelle øvelser i en funksjonell kontekst for å hindre at denne frykten setter i gang en ond spiral med inaktivitet og funksjonstap.

Den viktige samhandlingen

Ifølge artikkelforfatterne, handler det om å styrke disse menneskene i troen på at de er sterke nok til å kunne bevege seg og håndtere situasjoner som oppstår. Dette kan gjøres gjennom samtaler med fysioterapeut, som sammen med pasient kan teste ut mestring av ulike situasjoner i trygge omgivelser.

Artikkelen ”Faktorer af betydning for Fear of Falling hos Ældre”, skrevet av studentene Trine Grønbek Hamborg og Christina Fog Larsen, vant nylig Danske Fysioterapeuters bachelorpris. Les mer på fysio.dk

Artikkelsammendrag 

Nyheter

Koronaviruset spres raskt

Men hvordan skal vi egentlig forholde oss til Covid-19? Det er ifølge Folkehelseinstituttet (FHI) nå kun et...

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

pasient-reportasje-smerte
Tema

Smerte og kultur

Fysioterapeuter, både på sykehus og ute i klinikken, har mange pasienter med en annen kulturell og etnisk bakgrunn enn norsk. Hvordan møte og behandle pasienter med en helt annen forståelse og forventning til det å være syk - og med et smerteuttrykk du kanskje ikke forstår? Les reportasjen i Fysioterapeuten eblad

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten