May Arna Nimi Testing
Foto: Privat

Temadag 12 og 13 oktober:
Eksperter: Fysioterapi kan trumfe operasjoner

Omfattende forskning viser at fysioterapi forhindrer operasjoner og Helsedirektoratet vil at primærhelsetjenesten tar mer ansvar. Likevel gjennomføres flere tusen operasjoner på hofter og knær årlig. Nå inviterer NFF til temadag. 

Nyheter

Et tonn av dokumentasjon innenfor ulike diagnoser viser at såkalt konservativ behandling bør trumfe kirurgi i forbindelse med en rekke muskel- og skjelettplager. Utfordringen er at for mange leger henviser til spesialisthelsetjenesten fremfor blant annet fysioterapeuter i primærhelsetjenesten. Det ønsker helsemyndigheter og eksperter å endre. 

- For å klare det, må fysioterapeuter ta ansvar for å ha ny, adekvat og god kunnskap om førstelinjebehandling. I tillegg bør de vite hvordan det implementeres i klinisk praksis. Temadagen er en mye etterlengtet videreutvikling for denne nye satsingen, sier professor og fysioterapeut May Arna Risberg. 

Hun jobber både ved Norges idrettshøgskole og ved Oslo universitetssykehus, ortopedisk klinikk. Risberg mener fysioterapeuter i større grad bør implementere ny forskning og synliggjøre – igjennom kvalitetsregistret - at yrkesgruppen er med på å heve kvaliteten på behandlingen til disse pasientgruppene i primærhelsetjenesten. 

Professor og overlege ved Universitetet i Oslo og Norges idrettshøgskole, Lars Engebretsen, mener også fysioterapeuter bør behandle flere. Det både for å hindre kirurgi, men også for å utsette kirurgiske inngrep.  

- Jeg mener det er feil å kalle fysioterapi konservativ behandling. Det er aktiv, radikal behandling som erstatter eller utsetter kirurgi. Den type behandling må brukes langt oftere enn det gjøres i dag. Det å utsette kirurgi er minst like viktig som å unngå det, fordi en protese kun varer i cirka 20 år, sier Engebretsen. 

Operasjon gir ingen garanti 

I dag opereres inn cirka 9.000 hofteproteser og cirka 6.000 kneproteser årlig. 95 prosent av alle hofteoperasjoner er vellykket, mens 1 av 5 kneproteser ikke er det, ifølge Engebretsen. 

- Det er ingen garanti for at en operasjon fører til bedring. Samtidig er bare en del av jobben gjort, når du er operert. Opptrening, veiledning og egeninnsats er avgjørende også når du opereres, sier Engebretsen. 

Risberg mener at det at NFF setter fokus på dette, vil føre til at pasienter, helsepersonell og politikere får god oversikt over kvaliteten på behandlingen i ulike kommuner, og at vi får et godt grunnlag for å vite hva som kan gjøres bedre. 

- Noe forskning viser allerede at det er samfunnsøkonomisk gunstig å gjennomføre aktiv rehabilitering, fremfor å operere. I tillegg kan vi vise til meget gode resultater hva gjelder pasientenes erfaringer, symptomer og funksjon, sier Risberg. 

Fysioterapi virker 

Leder for faggruppen for idrettsfysioterapi og aktivitetsmedisin i NFF, Kenneth Martinsen, har flere eksempler på at fysioterapi forhindrer eller utsetter operasjoner. Han mener fysioterapeuter i alle landets kommuner må ta initiativ som gjør at flere velger behandling, veiledning og trening fremfor kirurgi.  

Selv har han avtale med de fleste fastleger i hans region. Martinsen betegner seg som deres høyre hånd. I tillegg samarbeider han med de lokale sykehusene. 

- Fysioterapeuter må mer på banen. Vi bør kontakte fastlegene i våre respektive kommuner og forklare hvordan vi jobber og hvilke fordeler det har at vi behandler før kirurgi eventuelt vurderes, sier Martinsen. 

Han ser frem til temadagene i oktober. Dager han mener vil være med å kick-starte fokuset på behandling i primærhelsetjenesten. 

- Leger og fysioterapeuter må få samme forståelse av hvor nyttig fysioterapibehandling er. I tillegg har vi en stor utfordring i å overbevise pasientene. De ønsker ofte en quick-fiks, og tror operasjon er beste alternativ. Sannheten er at når du opereres er bare en tredel av jobben gjort. Opptrening gjenstår, og den tar tid. Når vi forklarer dette for pasientene, og pasientene samtidig erfarer at riktig trening hjelper, blir også de fornøyde, sier Martinsen. 

 

Fakta om temadagene 

  • Arrangeres i Oslo 12. og 13. oktober i regi av Norsk Fysioterapeutforbund 
  • May Arna Risberg, Lars Engebretsen og Kenneth Martinsen skal alle delta på temadagen 
  • På programmet: Meniskskader i kne, impingement i skulder, kne- og hofteartrose, barn og unge med korsbåndskader, akillesseneskader, ryggplager 
  • Informasjon om AktivA, samt resultater fra jobben de har gjort (les mer om AktivA i egen ramme) 
  • Målgruppe for temadagen: Fysioterapeuter og annet helsepersonell som fastleger og ortopeder 

 

AkvitA – fra forskning til behandling og monitorering av kvalitet 

AktivA er et implementeringsprogram som inkluderer kursing av fysioterapeuter om oppdatert kunnskap innen fagfeltet artrosebehandling. 

Det er en ferdig utarbeidet artroseskole og forklarer hvordan fysioterapeuter tilpasser aktiv rehabilitering for den enkelte pasient. Det inkluderer også hvordan data inkluderes i AktivA kvalitetsregister. 

- Vi fysioterapeuter må i større grad bidra til å inkludere data i kvalitetsregistre, slik at det blir til nytte for pasientene, fysioterapeuter, annet helsepersonell og helsepolitikere, sier prosjektleder, professor May Arna Risberg i AktivA. 

Det er planlagt to AktivA-kurs for fysioterapeuter til høsten. Ett i Oslo og ett i Kristiansand. 

Du må ha autorisasjon som fysioterapeut eller være fysioterapistudent for å kunne delta. 

Nyheter

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten