Legemiddel uten effekt

CFS/ME: Legemiddel uten effekt

En nylig publisert studie viser at legemiddelet Rituximab ikke hadde effekt på ME-pasienter.

Nyheter

Den norske studien er basert på to tidligere fase 2-studier som indikerte at en subgruppe av ME-pasienter kunne ha nytte av det monoklonale antistoffet rituximab (Mabthera) ved myalgisk encefalopati/ kronisk utmattelsessyndrom (ME/CFS).

Legemidlet virker på CD20 positive B-celler. Det brukes vanligvis til behandling av lymfekreft samt ved noen autoimmune sykdommer. 

Første store

Denne norske studien er en av de største som til dags dato tar for seg legemidler til behandling av denne pasientgruppen, og ble startet i 2014 og gikk fram til 2017. Den er utført ved fem norske sykehus; i Bergen, Oslo, Notodden, Trondheim og Tromsø. Nå er studien publisert i høyt rangerte Annals of Internal Medicine. Den konkluderer med at Rituximab ikke har effekt på pasienter med ME.

Ingen forskjell mellom gruppene

Av de 151 pasientene som var inkludert i studien, hadde de fleste en stabil klinisk tilstand gjennom studiens forløp. Det var til sammen 30 prosent som erfarte varierende grad av bedring og 10 prosent som erfarte symptomforverring over tid, men for både bedring og forverring var det ingen forskjell mellom rituximab og placebo-gruppene.  

Lederplass

Annals of Internal Medicine tar også for seg studien på lederplass. Her vises det til at ikke noe farmakologisk stoff er bevist å være konsistent effektivt over tid for denne sykdommen som en helhet.

Studien er finansiert av Norges Forskningsråd, Helseforetakene, Helse- og omsorgsdepartementet, Kavlifondet, MEandyou Foundation, ME-foreningen og Torstein Hereids legat.

Les mer på dagensmedisin.no.

Artikkel i fulltekst: annals.org

Nyheter

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

christensen-ustad-rieber-nett
Tema

Nytt fra WCPTs verdenskongress

Les Fysioterapeutens artikler fra WCPTs verdenskongress, om oppfølging av asylsøkere, fysisk aktivitet, når forskning skal oversettes til praksis, hva deltakere tar med seg hjem av tips og hvorfor fysioterapeuter bør spørre om søvn. Les reportasjen i Fysioterapeuten eblad

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten