Ingunn Skår med barn 2
Fysioterapeut Ingunn Skår. Foto: Privat.

Barn og unge får et dårligere tilbud i Randaberg, mener fysioterapeut

Barne- og ungdomsfysioterapeut Ingunn Skår i Randaberg kommune mener barn og unge vil få et for dårlig tilbud når kommunen har bestemt å fjerne en fysioterapistilling.

Nyheter

Etter budsjettkutt i 2020 vedtok Randaberg kommune å fjerne én av tre fysioterapistillinger ved helsestasjonen i kommunen. Ingunn Skår er den som sist ble ansatt, og dermed mister jobben ved helsestasjonen.

Hun mener kommunen hittil har hatt et godt fysioterapitilbud til barn og unge, men at tilbudet nå blir dårligere med én færre ansatt.

- Vi jobber for å gi barn og unge gode muligheter for optimal bevegelsesutvikling, funksjon, bevegelsesglede og mestring. Barna som trenger fysioterapi, har ulike behov. Det er vår jobb å kartlegge disse og gi de det tilbudet de har behov for, sier Skår.

Fysioterapi nødvendig for mange
Hun viser blant annet til at barn som får riktig dosert og tilpasset trening og oppfølging, i større grad klarer å mestre aktiviteter på lik linje med andre. Noen har også behov for fysioterapi for å mestre livet.

- Med én mindre fysioterapeut, vil det bli vanskelig å oppnå dette for alle som trenger det, sier Skår.

Barne- og ungdomsfysioterapeuter jobber inn mot skolehelsetjenesten. Der skal hun og de andre blant annet jobbe med helsefremmende og forebyggende oppgaver for alle elever, både individuelt og i grupper.

Forebygger for voksenlivet
I tillegg skal de samarbeide med andre yrkesgrupper og sektorer for å legge til rette for generelt gode oppvekstmiljø for alle barn, både de som har funksjonsnedsettelser og de som er friske.

- Helseproblem blant barn og unge er sammensatt. Psykososiale problemer, stress og belastningslidelser har fått større fokus. Jeg tror at vi, med riktig oppfølging tidlig, kan forebygge mange plager samt ruste barna for voksenlivet, sier Skår.

Hun mener at stikkordet for å få god effekt, er dosering. For å kunne dosere riktig og gi god og tilstrekkelig oppfølging, trenger de ressurser.

- Det er god økonomi å satse på barnefysioterapi, spesielt hvis vi ser det over et lengre samfunnsperspektiv, sier Skår.

Regionlederen avlaster
Hun er glad for at regionleder Aslaug Kleiveland har engasjert seg, og startet en redningsaksjon for å få fysioterapistillingen tilbake i budsjettet.

- Mens Kleiveland kjemper for stillingen, kan vi fokusere mer på arbeidsdagen vår; nemlig å hjelpe barn og unge best mulig, sier Skår.

Les om Kleivelands redningsaksjon her.

Skår har vært ansatt i Randaberg kommune siden 2017 og har blant annet bygget opp tilbudet «Gode vaner for livet», et familieorientert kurstilbud for barn og unge med overvekt.

- Hverdagen som barnefysioterapeut er variert og spennende. Jeg møter mange barn og familier med ulike behov, diagnoser og utfordringer. Fellesfaktorene er at alle har behov for fysioterapi. Norge trenger flere barnefysioterapeuter, ikke færre, sier Skår.

Nyheter

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten