Marginal effekt

Artrose: Marginal effekt av paracetamol

Hva er effekten av paracetamol hos personer som har kne- eller hofteartrose sammenlignet med placebo? Ikke all verden, ifølge en Cochrane-oversikt

Nyheter

Forfatterne av Cochrane-oversikten gjorde søk i aktuelle forskningsdatabaser i oktober 2017 og fant ti randomiserte kontrollerte studier med til sammen 3.541 personer. Disse hadde artrose i kne eller hofte, og var hovedsakelig mellom 40 og 90 år med en gjennomsnittsalder fra 55 til 70 år. Oppfølgingstiden varierte fra én uke til 24 uker. Paracetamol ble gitt som tabletter, og dosen varierte fra omtrent to til fire gram per dag. 

Liten bedring

Resultatene fra oversikten viste at bruk av paracetamol gir en liten reduksjon i smerte sammenlignet med placebo, gir en liten bedring i funksjon sammenlignet med placebo, fører trolig til liten eller ingen endring i antall personer som får bivirkninger og fører trolig til at flere får unormale leververdier sammenlignet med placebo.

Les mer om oversikten på Folkehelseinstituttets nettsider.

Kilde:

Leopoldino AO, Machado GC, Ferreira PH, Pinheiro MB, Day R, McLachlan AJ, Hunter DJ, Ferreira ML. Paracetamol versus placebo for knee and hip osteoarthritis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2019, Issue 2. Art. No.: CD013273. DOI: 10.1002/14651858.CD013273.

Nyheter

Koronaviruset spres raskt

Men hvordan skal vi egentlig forholde oss til Covid-19? Det er ifølge Folkehelseinstituttet (FHI) nå kun et...

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

pasient-reportasje-smerte
Tema

Smerte og kultur

Fysioterapeuter, både på sykehus og ute i klinikken, har mange pasienter med en annen kulturell og etnisk bakgrunn enn norsk. Hvordan møte og behandle pasienter med en helt annen forståelse og forventning til det å være syk - og med et smerteuttrykk du kanskje ikke forstår? Les reportasjen i Fysioterapeuten eblad

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten