Beroligende massasje med baller

Akutt-fysioterapeuter i psykiatrien reduserte tvangsbruk

Herning kommune i Danmark har satt fysioterapeuter inn i psykiatrien for å roe ned pasienter og redusere bruken av tvangstiltak. Det har hatt god effekt.

Nyheter

Danmarks Radio (DR) beskriver hvordan fysioterapeuter i snart to år har vært en viktig brikke i arbeidet med å redusere antallet voldsomme episoder og bruk av tvang, som fastspenning med belter.

Ifølge DR kommer en såkalt akutt-fysioterapeut til avdelingen når en av pasientene har behov for det – før det går så langt at pasienten mister kontrollen. Målet er å flytte pasientens fokus bort fra det smertefulle og kaotiske i hodet, og skape ro i kroppen gjennom for eksempel ballmassasje og ulike typer fysisk aktivitet.

Fra 97 til 35 pasienter

- Mye tyder på at fysioterapeutenes bidrag har hatt god effekt på pasientene. I 2016 ble 97 pasienter fastspent med belter i psykiatrien i Herning kommune, mot 35 hittil i år. Man er derfor på god vei til målet om å halvere antallet innen neste år. I tillegg til at tvangstiltakene har minsket, viser evalueringen av ordningen a pasientene har blitt mer tilfredse, skriver DR på sine nettsider.

Poul Videbech, professor i psykiatri ved Psykiatrisk Center Glostrup, er fornøyd med resultatene.

- Dette er veldig interessant, fordi  man kan øke pasienttilfredsheten og minske tvangsbruken ved å sette inn noen ekstra ressurser i tilspissede situasjoner, sier han.

Viderefører ordningen

Ordningen har fram til nå vært eksternt finansiert som et prosjekt. På grunn av de gode resultatene viderefører psykiatrien i Herning ordningen for egen regning.

- Dette er vel anvendte penger, sier Poul Videbech til Danmarks Radio.
Han mener det lønner seg å investere i fysioterapeuter, både fordi samfunnet kan spare penger og med tanke på den høye dødeligheten blant psykiatriske pasienter.

Nyheter

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

Ledige stillinger

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten