Tenke nytt og stort

2013 har vært en blandet fornøyelse for NFF, for å si det litt forsiktig. Forbundet har fått seg noen kilevinker, men skadeomfanget er foreløpig uklart. Kanskje det er på tide å stake ut en ny kurs?

Leder

I første halvår mistet NFF retten til å sitte alene ved bordet under takstforhandlingene. Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund (PFF) og Norsk Manuellterapeutforening (NMF) er inne i varmen. Staten hadde ikke noe formelt grunnlag for å avvise kravet om å få delta.

Surt og irriterende, men ingen overraskelse.

Rett før regjeringsskiftet kom det mer: Helse- og omsorgsdepartementet anbefalte autorisasjon for manuellterapeuter.  I tillegg gikk de ut med en advarsel i statsbudsjettet mot å utvide den offentlige spesialistordningen. Altså – ingen offentlig spesialistordning for fysioterapeuter dersom Høie følger Støre.

Autorisasjon for manuellterapeuter og offentlig spesialistgodkjenning er spørsmål NFF har jobbet med i årevis, og som har kostet «blod, svette og tårer». Foreløpig til ingen nytte.

Et stort og viktig tema som den borgerlige regjeringen har varslet at den vil se på, er finansieringsordningen for fysioterapi i kommunene. Noe vil skje, men hva? Så langt har ingen lagt konkrete alternativer på bordet, der konsekvensene er kartlagt – både for pasienter og fysioterapeuter.  Det har sekretariatet i NFF nå satt i gang en prosess for å gjøre noe med. Målet er å være godt forberedte den dagen regjeringen vil gjennomgå ordningen og vurdere alternativer til dagens system.

Mange vil juble den dagen driftstilskuddsordningen forsvinner. Om de blir mer fornøyde med hva som kommer i stedet, gjenstår å se. Mye avhenger av finansieringen. En tjeneste som er underfinansiert og dårlig driftet fra kommunens side vil aldri bli bra, verken for terapeuten eller pasienten. Vi mener likevel at ordningen er overmoden for gjennomgang og fornyelse.

Hvordan vil NFFs nye ledelse forholde seg til denne varme poteten? Fred Hatlebrekke, som kan bli valgt til ny forbundsleder på Landsmøtet, sa til Fysioterapeuten i august, at «ordningen fungerer godt i dag».  Han sa også at «NFF ikke kan være med på å fjerne et gode som berører så mange medlemmer. Vi kan i alle fall ikke godta noe som er dårligere enn det vi har i dag».

Av og til skjer det så store endringer at gamle standpunkt må tas opp til debatt. Det er behov for nytenkning og en mer pragmatisk holdning, både når det gjelder autorisasjon, spesialistordning, driftstilskudd og små konkurrenter.  NFF passerte nylig 10.000 medlemmer, og er stort og sterkt nok til å takle disse utfordringene.