Samarbeid for pasientens beste

At større er bedre er vel en sannhet med modifikasjoner. 

Leder

Samtidig har vi sett at fysioterapeuter i både Oslo og Molde den seneste tiden har kjempet for å bevare sine fagavdelinger, og de har vunnet. Gode faglige argumenter har blitt lyttet til, om enn i noe varierende hurtighetsgrad. Et samlet fagmiljø byr på en mer robust tjeneste, og fysioterapeuter som kan dra nytte av hverandres kompetanse.

Kloke hoder i Aust-Agder har også sett verdien av størrelse når det gjelder fysioterapitjenesten. Som du kan lese i denne utgaven av Fysioterapeuten, samarbeider en rekke kommuner om å få på plass flere spesialisthjemler. Her har et spleiselag basert på innbyggertall blitt løsningen, og de hardt pressede spesialistene som allerede arbeider i området kan forhåpentlig se frem til både kortere ventelister, mulighet for faglig samarbeid og ikke minst en bedre tjeneste for pasientene. Fire spesialisthjemler inngår i samarbeidet – en psykomotoriker, en manuellterapeut, en barnefysioterapeut og en spesialist på lymfødem.

I motsetning til slagordet et blomsterprydet politisk parti benytter, er det dessverre ikke slik at «alle skal med» i Østre Agder-samarbeidet. De fleste kommunene har gått helhjertet inn, mens et par har sluttet seg til tre av fire spleisehjemler. Én kommune hevder å kunne klare brasene på egenhånd. Det er godt å ha tro på egne ferdigheter, men man skal vel samtidig kjenne sine begrensninger. Åmli kommune mener kompetanseheving av den kommunalt ansatte fysioterapeuten vil være nok. Det skal bli spennende å følge statistikken over gjestepasienter i de øvrige samarbeidskommunene i tiden som kommer.

Lokaldemokratiet står sterkt i Norge, og et av de viktigste prinsippene er at vanlige folk representerer nettopp vanlige folk. Da blir man også sittende med ulik kompetanse rundt om i kommune-Norge. I utgangspunktet bør det være uproblematisk i den informasjonsalderen vi lever i, men som man ser av saken fra Aust-Agder kan det allikevel gi uheldige utslag. Heldigvis er ikke den lille kommunen, eller tua, Åmli stor nok til å velte samarbeidslasset – et samarbeid vi tror vil bli lagt merke til ut over NFFs region Sør-Øst.

Av Kai Hovden, journalist

Nyheter

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

christensen-ustad-rieber-nett
Tema

Nytt fra WCPTs verdenskongress

Les Fysioterapeutens artikler fra WCPTs verdenskongress, om oppfølging av asylsøkere, fysisk aktivitet, når forskning skal oversettes til praksis, hva deltakere tar med seg hjem av tips og hvorfor fysioterapeuter bør spørre om søvn. Les reportasjen i Fysioterapeuten eblad

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten