Idrettsfysioterapi for alle

Høsten er tid for fag i Fysioterapeuten. Mye fag. I årets fagutgivelse har vi satt fokus på idrettsfysioterapi og aktivitetsmedisin – et tema mange er opptatt av, om enn på ulike måter. Denne utgaven av Fysioterapeuten er tidenes tykkeste.

Leder

Forskningsmessig er kanskje idrettsfysioterapi den delen av faget fysioterapi som står sterkest, i alle fall dersom vi går langt tilbake i tid. Og det vi gjør med idrettsutøvere, gjør vi gjerne også med andre pasienter. Men hva er det fysioterapeuter gjør?

Massasje, isposer, nåler, teiping, manipulasjonsgrep og traksjoner. Forebygging. Behandling. Øvelser og aktivitet, gjerne med skreddersøm. Den gode samtalen. Motivasjonsarbeid. For å nevne noe. Ikke alt er like evidensbasert, men finnes allikevel i de fleste fysioterapeuters verktøykasse. Spørsmålet er hvilke verktøy vi bruker – når og hvorfor?

NFF har egne faggrupper for både barn og unge, og eldre. Dette er blant pasientgruppene som også faller innunder idrettsfysioterapiens og aktivitetsmedisinens domene. Livet handler jo i stor grad om å bevege seg.  Aktivitet som medisin. Aktivitetsmedisin. Fra vugge til grav.

De gode tiltakene dukker aller helst først opp i klinikken, og via litteraturen kommer de tilbake til klinikken i revidert versjon. Hjerterehabilitering og rehabilitering av langvarige muskel-skjelettplager er eksempler på områder der endringene har vært enorme i et historisk perspektiv.  Noe av det siste innen rehabilitering og opptrening gjelder alvorlige kne- og skulderplager, der god forskning viser at aktiv fysioterapi gjerne er å foretrekke fremfor kirurgi. Vi vet også at korsbånd- og meniskskader i ung alder gir risiko for utvikling av artrose i voksen alder.

Faggruppen for idrettsfysioterapi og aktivitetsmedisin i NFF arrangerer hvert år en kongress sammen med kolleger i Den norske legeforening. For mange fysioterapeuter er dette nærmest en årlig fysioterapikongress, med flere hundre deltakere. Den er fulltegnet hver gang og har som regel sterke forelesere.

Nå er også faggruppen inne i siste fase av et spennende bokprosjekt: «Idrettsfysioterapeuten. Breddeidrett. Toppidrett. Aktivitetsmedisin». Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Cappelen Damm Akademisk,  og det er første gang en faggruppe i NFF gir ut en bok på denne måten, sammen med et profesjonelt forlag.

Satsingen på idrettsfysioterapi er med andre ord formidabel. Og det er en satsing vi håper kommer alle fysioterapeuter og flere pasientgrupper til gode.

Av John Henry Strupstad, fagredaktør

Nyheter

Koronaviruset spres raskt

Men hvordan skal vi egentlig forholde oss til Covid-19? Det er ifølge Folkehelseinstituttet (FHI) nå kun et...

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

pasient-reportasje-smerte
Tema

Smerte og kultur

Fysioterapeuter, både på sykehus og ute i klinikken, har mange pasienter med en annen kulturell og etnisk bakgrunn enn norsk. Hvordan møte og behandle pasienter med en helt annen forståelse og forventning til det å være syk - og med et smerteuttrykk du kanskje ikke forstår? Les reportasjen i Fysioterapeuten eblad

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten