En fillesak?

En liten fillesak har kilt seg fast i det politiske maskineriet i Helse- og omsorgsdepartementet. Der har den ligget i nesten ti år, uten at noen har klart å ta en beslutning. Det er ikke et vakkert syn.

Leder

«Fillesaken» er spørsmålet om autorisasjon eller offentlig spesialistordning for manuellterapeuter. Absolutt ingen fillesak for de som er berørt, men en veldig liten sak i den helt store sammenhengen. Desto mer underlig at departementet ikke har klart å rydde saken av veien gjennom å fatte et vedtak – enten det går den ene eller den annen vei.

I år etter år har HOD glatt oversett flere anbefalinger fra Helsedirektoratet, sitt eget fagdirektorat, om at offentlig spesialistordning er det beste. Det betyr visst ingen verdens ting. Det som tilsynelatende betyr mest er hva LO synes om saken. Sammen med Norsk Manuellterapeutforening har LO drevet et profesjonelt stykke lobbyarbeidforautorisasjon for manuellterapeuter. Helt legitimt. Det vi er opptatt av er hvordan det politiske miljøet i den rød-grønne regjeringen håndterer dette presset.

Vårt inntrykk er at påvirkningen er så sterk, at det har lammet departementets evne til å ta en selvstendig beslutning. Dette blir sikkert avfeid som rene spekulasjoner, men hva kan det ellers være snakk om? Vi har ingen tro på at denne saken i seg selv er så vanskelig at det må ta mange år og flere helseministre for å få tatt en beslutning. Departementet selv bidrar til spekulasjonene med å legge lokk på saken og forholde seg tause. Ingen der svarer på noe som helst som har med denne saken å gjøre.

Derfor har vi stor forståelse for at NFFs leder Eilin Ekeland er dypt frustrert. I en sak på fysio.no, lagt ut 5. februar, skriver Ekeland at «Norsk Fysioterapeutforbund har hatt delegert myndighet fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) til å tildele A8-takstrettighet, og uten betaling, i mange år. Det har NFF oppfattet som medlemsservice overfor en viktig faggruppe, og som et ledd i arbeidet for en offentlig spesialistordning for manuellterapeuter. I snart ti år har myndighetene fortalt oss at beslutningen om en slik spesialistordning er like rundt hjørnet. Nå er vi frustrerte!»

Hva som skjer fram til valget, og hva en ny regjering vil gjøre etter valget, er det ingen som vet. Men LOs nestleder Gerd Kristiansen var rimelig selvsikker i sin uttalelse på Landsmøtet til Norsk Manuellterapeutforening i februar. Det var ikke «tvil i hennes sjel om at de skal få gjennomslag i autorisasjonssaken.»

Autorisasjon av manuellterapeuter står ifølge nettstedet frifagbevegelse.no på LOs liste over topprioriterte helsepolitiske saker.  Vi tror at LO trenger en seier i denne saken for å vise høyutdanningsgruppene at de kan tjene på medlemskap i Landsorganisasjonen.

Ingen grunn til å gi opp troen på at det kommer en offentlig spesialistgodkjenning for fysioterapeuter. Men heller ikke Jonas Gahr Støre ser ut til å klare å skjære igjennom denne betente floken. Kanskje vi må vente på Erna?

 

Nyheter

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten