En digital julepresang

Velkommen til Fysioterapeutens nye nettsider! Det var på høy tid med fornyelse.

Leder

Fysioterapeuter er ikke blant de gruppene som er mest aktive på nettet, men det øker stadig. Besøksstatistikken på fysioterapeuten.no har etter hvert blitt ganske hyggelig lesning. Vi håper nå at enda flere vil finne veien til våre nettsider for å holde seg oppdatert om hva som skjer innen fysioterapifaget, for å se etter ledige stillinger og for å følge Fysioterapeuten på Facebook og Twitter.

Digitale løsninger blir stadig viktigere i Fagpressen. Fysioterapeuten må også følge med på denne utviklingen for å kunne gi leserne et bredt faglig tilbud. Internasjonale tidsskrifter innen fysioterapi og andre helsefag har stadig mer publisering på nett, ofte med krav om betaling for å lese artikler i fulltekst. Danske Fysioterapeuter har også lukket deler av sine nettsider for andre enn egne medlemmer. Vi holder fast ved verdien av ”open access” inntil noen skulle finne på å tvinge oss til det motsatte!

De høye produksjonskostnadene for papirutgaven vil imidlertid gjøre det helt nødvendig å legge en større andel av vårt innhold over på nett. Ett nummer av Fysioterapeuten koster rundt 100.000 kroner bare i porto, adresserings- og trykkeriutgifter. Lønnskostnader og husleie ikke medregnet. Monopolet Posten blir stadig mer grådig, og økte i fjor portoprisene med 15 prosent. I år blir økningen på åtte prosent.

Så hvorfor ikke bare legge ned papirutgaven og satse på nettet? Nei, det ønsker verken vi eller leserne. De har sagt klart og tydelig i leserundersøkelser at de vil beholde papirutgaven. Så fortvil ikke – du vil få Fysioterapeuten på papir i mange år framover!  Men satsingen i årene som kommer vil ligge på nett og ikke papir. Det er mer et spørsmål om antall utgivelser per år og fordelingen av innhold mellom nett og papir. Hva skal plasseres hvor?  

Fysioterapeuten.no skal fortsatt ha en jevn strøm av nyheter og fagstoff. I tillegg har vi som mål å synliggjøre meninger; siste leder, blogger, mest kommentert og inngang til Facebook og Twitter har fått sentral plass på forsiden.  Løsningen er tilpasset iPad og smarttelefon.

Ta kontakt hvis du er interessert i å skrive blogginnlegg, som er et helt nytt tilbud på våre nettsider. Bruk muligheten til å si hva du mener i kommentarfelt og på sosiale medier. Leserne oppfordres til å kaste seg frampå med meninger, fagkunnskap og refleksjoner.

Vi håper på en mangfoldig og engasjert, men saklig debatt. Det tror vi tjener faget og yrkesgruppen best.
God jul og godt nytt år!