Irene på kontoret

Bør heltidspolitikere i NFF sitte på nåde?

Bør heltidspolitikere i Norsk Fysioterapeutforbund automatisk kastes når de har sittet ved roret i tre perioder, eller bør de kunne sitte så lenge de fortjener det?

Nyheter

Det er et av spørsmålene regionleder Hans Leo Dagsvik stiller i sitt innlegg om evaluering av organisasjonsmodellen til Norsk Fysioterapeutforbund. Et spørsmål det er vanskelig for meg å ta full stilling til, fordi jeg har til gode å delta på et Landsmøte eller Hovedlandsmøte.

Likevel drister jeg meg til å tenke høyt.

Det er utvilsomt fordeler ved å la dyktige politikere sitte lenge. De får en pondus og gjennomslagskraft NFF trenger. Sjansen er også stor for at vi – NFF – får politikere som kjenner spillereglene, som lyttes til blant helsemyndigheter og som får tillit blant medlemmene. Det igjen fører til at NFF står stødigere og at fysioterapi som fag løftes.

Samtidig er det en fare for at dårlige politikere sitter for lenge i stolen. De sitter til de er ferdige – det vil si i tre perioder - fordi det ikke er kultur for å kaste noen fra sine verv. Det er en av bekymringene til leder i rådet for Fysioterapietikk Stig Fløisand.

Men da er det kanskje kulturen det er noe feil med. For hvis en politiker gjør en dårlig jobb, eller av andre grunner ikke er ønsket av sine medlemmer, bør han eller hun kastes ved første anledning, og ikke la dem sitte til klokka slår midnatt. 

Hvis så skjer, virker tidsbegrensning av politiske verv mot sin hensikt. Du har det, uansett hva du gjør, til du er ferdig, såfremt du ikke selv ønsker å gå av.

Dagsvik og Fløisand reiser en viktig debatt. En debatt jeg håper du kaster deg på. Ta pennen fatt og skriv hva du mener!

For minst like viktig som hva utfallet av spørsmålene til Dagsvik og Fløisand blir, er at fysioterapeuter engasjerer seg.

Vi, i Fysioterapeuten, åpner våre spalter og har innført Meninger som fast innslag i papirutgaven. På nett har vi foreløpig bloggen som et egnet sted for meningsytringer.

Til høsten, når våre websider kommer i ny drakt, blir meninger løftet ytterligere på våre nettsider og i våre sosiale medier. Da vil du potensielt nå 10.000 fysioterapeuter – og andre som interesserer seg for vår del av verden – i en brøkdel av et sekund.

Så hva mener du om utspillet til Dagsvik og Fløisand? Eller har du kanskje noe annet på hjertet?

 

 

 

Nyheter

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten