Belønning eller straff

Oppgavedeling, blant annet mellom leger, fysioterapeuter og sykepleiere, kan bety at sykehus får behandlet flere pasienter. Men det kan straffe seg økonomisk.

Leder

I Grong kommune i Nord-Trøndelag har fysioterapeutene og legene startet et unikt samarbeid. Formodentlig uten tap.

Mon tro om vi en gang kommer dit hen at spesialisthelsetjenesten kan utvikle sin organisasjon og sitt tilbud til pasientene med oppgavedeling i større skala? Det er neppe mulig uten at det økonomiske systemet endres. I dag er det slik at hvis legen ser på pasienten, så får sykehuset penger, men hvis fysioterapeuten ser på pasienten, så kommer det ingenting inn i kassa. Meningsløse hindringer står i veien for fornuftig bruk av helsepersonell.

Fysioterapeut Bjørn Olav Vist i Grong tenkte: Kunne det ikke være lurt å ha fysioterapeut tilgjengelig for akuttkonsultasjoner på legekontoret en time hver dag, hele uka?

Og slik ble det! Ideen ble veldig godt mottatt, både av Olav Vists kolleger og av legene i kommunen.

– Ønsker noen å prøve et lignende tiltak, anbefaler jeg å begynne med å etablere kontakt med legene. Ett fellesmøte i måneden kan være en god start. For oss var det for øvrig et lite steg å «okkupere» et rom på legevakten. Det er jo det vi gjør. Vi sitter her en time hver dag, tar imot akuttpasienter og er tilgjengelige for legene, sier Vist.

Håkon Kolstrøm, kommunalsjef for helse, omsorg og velferd i Grong, mener at dette er god samfunnsøkonomi:

– Det helt spesielle samarbeidet mellom legene og fysioterapeutene i vår kommune handler om at pasienten slipper å gå ut en dør og inn en annen. Han kommer inn i et sammenhengende forløp. Tiltaket styrker også fagligheten både for fysioterapeutene og legene, sier helsesjefen.

Men i spesialisthelsetjenesten er forholdene helt annerledes. Kirurgisk avdeling ved Lovisenberg Diakonale Sykehus i Oslo kan som følge av oppgavedeling behandle mange flere pasienter enn de ellers ville gjort. Noe de altså blir straffet for økonomisk.

– Systemet er en hemsko for oppgavedeling, uttalte klinikksjef Lars Vasli ved Lovisenberg på en konferanse i regi av Norsk sykehus- og helsetjenesteforenings (NHS) i fjor høst.

– Det er noe med hele systemet som ikke har fanget opp de nye trendene. Vi får se om det er noen som klarer å gjøre noe med dette. Det er jo lovet mye nå, sa Vasli med glimt i øyet – med referanse til valgkampen som akkurat var avsluttet.

De polikliniske takstene for fysioterapi i sykehusene ble fjernet i 2009. Nå er det på høy tid at regjeringen Solberg tar grep for å få på plass systemer som legger til rette for og ikke hindrer fornuftig bruk av helsepersonell og gode tjenester for pasientene.

Oppgavedeling må belønnes – ikke straffes.