Gerty portrett 3

Bærekraft – skjær ikke over greina du sitter på

Presset kommuneøkonomi gjør at flere kommuner i Norge i disse dager kutter i antall fysioterapeuter. Det kommer til å gi svært kortvarig glede og herved er kommunene advart.

Nyheter

I de siste månedene har medlemmer av Norsk Fysioterapeutforbund opplevd å bli oppsagt fra sine stillinger eller har mottatt oppsigelse av sine avtalehjemler med kommuner rundt om i landet. Sist ut var Oslo kommune ved bydel Vestre Aker. Bydelen skal tilbakebetale 58 millioner kroner til kommunekassen for bydelens overforbruk gjennom de siste årene. 3,2 millioner kroner tas ved å kutte i antall avtalehjemler for fysioterapeuter. Det tilsvarer 7,14 årsverk, noe som betyr at det reduseres med 1/3 av dagens antall fysioterapeuter i bydelen. Det kan komme til å vise seg å være en kortvarig glede i form av besparelse for bydel Vestre Aker.

Les Sier opp fysioterapeuter uten forvarsel

Det er et uttrykk som heter at det er dyrt å være fattig, men da er det desto større grunn til å risikovurdere og konsekvensutrede foreslåtte tiltak før man vedtar dem. Det kan umulig mange av kommunene som i dag foretar denne form for kutt ha gjort. I så fall har besluttende politikere lite kunnskap om det de er satt til å forvalte.

For å eksemplifisere hva et kutt som Vestre Aker bydel nå har foretatt betyr, skal jeg bruke enkle, men reelle tall. En av fysioterapeutene som nå har fått oppsigelse av sin avtalehjemmel, har mange forskjellige treningsgrupper for ulike pasientgrupper. Blant annet har hun fallforebyggende grupper for eldre. Fallforebygging bidrar til færre lårhalsbrudd.

«Eldre som faller har ti ganger så stor risiko for å havne på sykehjem som de som ikke faller», sier Jakob Linhave, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet. 9000 brekker årlig hoften. Dette er dramatisk for individet, og hvert brudd koster 500 000 i behandling – det første året. En rapport fra OsloMet 2014 beregnet et hoftebrudd til å koste samfunnet nærmere en million kroner. Harstad kommune fant at 48 lårhalsbrudd hadde kostet kommunen alene 12,5 millioner kroner i 2013, noe som betyr i overkant av 250 000 pr lårhalsbrudd (2013 kroner). Harstad har i underkant av 25 000 innbyggere, bydel Vestre Aker har i overkant av 50 000. Det betyr at for hver person som unngår lårhalsbrudd som følge av treningen denne fysioterapeuten gir, sparer kommunen over en kvart million. Denne fysioterapeutens driftstilskudd koster bydelen i dag ca 270 000 (60% hjemmel). Trenger jeg å si mer?

For sikkerhets skyld sier jeg litt mer. Den samme fysioterapeuten har også utstrakt hjemmebehandling av pasienter. Det gjør at mange innbyggere i bydelen kan fortsette å bo hjemme fordi de får trening som hjelper dem til å være selvhjulpne i det daglige hjemme. Det gir bedre mestring og livskvalitet for innbyggeren og bedre økonomi for bydelen. Alternativet vil være en sykehjemsplass. Det koster bydelen ca 1 million kroner å drifte en sykehjemsplass. Trenger jeg å si mer?

Det ikke bærekraftig å kutte i antall fysioterapeuter – det kan være greina du sitter på!

Nyheter

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten