Aktuelt

Nyheter

Roboten finner allergien

Roboten skanner i løpet av sekunder gjennom omfattende pasientjournaler. I dokument 50 på side tre står det: pasienten er allergisk mot penicillin.

Nyheter

På beina, igjen

Robotteknologien må utvikles for at den skal komme både pasienter og fagpersonell til gode. Da trengs det villige «prøvekaniner» – som Morten Syversen.

Leder

Velferdsteknologi - bedre fysioterapi?

Begrepet velferdsteknologi dukker opp nær sagt overalt der framtidens helse- og omsorgstjenester diskuteres. Det finns flere definisjoner fra ulike aktører, og ikke alle har direkte med helse å gjøre (f.eks. Husbanken).