Aktuelt

Nyheter

Når fysioterapeuten overbehandler

«Mer er ikke alltid bedre» er et av slagordene i kampanjen mot overbehandling «Gjør kloke valg». En litteraturoversikt viste at fire av ti medisinske behandlinger gir dårligere resultat enn om man hadde gjort mindre eller ingenting.

Nyheter

Korsryggplager: Enkelttiltak uten langvarige effekter

En oppdatert Cochrane-oversikt viser at det i enkelte tilfeller kan være nyttig å tilby manuell behandling, som manipulasjon eller mobilisering, i tillegg til øvelser/ trening for pasienter med langvarige korsryggsmerter. Manipulasjon og mobilisering som enkelttiltak gir ingen langvarig effekt.