Aktuelt

Nyheter

På beina, igjen

Robotteknologien må utvikles for at den skal komme både pasienter og fagpersonell til gode. Da trengs det villige «prøvekaniner» – som Morten Syversen.

Leder

Velferdsteknologi - bedre fysioterapi?

Begrepet velferdsteknologi dukker opp nær sagt overalt der framtidens helse- og omsorgstjenester diskuteres. Det finns flere definisjoner fra ulike aktører, og ikke alle har direkte med helse å gjøre (f.eks. Husbanken).

Nyheter

3D-analyse av skuldertrening med CIMT

Tredimensjonal kinematisk bevegelsesanalyse kan bidra til å dokumentere en eventuell bedring av skulderfunksjon hos apopleksi-pasienter etter CIMT-trening, ifølge en dansk doktorgrad.