Aktuelt

Nyheter

Mange får hjerteproblemer på ny

To av ti hjertepasienter får en ny alvorlig hjerte-kar-hendelse innen fire år, viser en ny, norsk studie. –Det er viktig å alltid motivere til økt fysisk aktivitet, sier forsker.

Nyheter

–Fysioterapi er en livsstil

Mange fysioterapeuter rundt om i Norge jobber til de er godt over 70. - Å være fysioterapeut er en livsstil for meg, sier flere Fysioterapeuten har snakket med, inkludert Sture Solvold.

Nyheter

-Fysioterapeuter bør løfte blikket

– Når jeg møter pasienter som sliter med sin helse og har måttet tre ut av arbeidslivet, setter jeg ekstra stor pris på at jeg enda er frisk, sier Siri Hellandsjø. Hun er en av flere fysioterapeuter som jobber etter ordinær pensjonsalder.

Blogg

Tidlig innsats kan gi livslang gevinst

Innenfor helsevesenet snakker vi om de kritiske overgangene hver gang en pasient for eksempel flyttes fra spesialisthelsetjeneste til primærhelsetjenesten, eller mellom to av avdelinger på sykehuset. Hva med den kritiske overgangen mellom ungdomskolen og videregående skole? 

Les hele innlegget

Nyheter

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten