Kontaktinformasjon

Adresse:
Stensberggt. 27,
postboks 2704
St. Hanshaugen,
N-0131 Oslo.

Tlf. +47 97 67 12 48 (Redaktør Dagrun Lindvåg)

Epost: fysioterapeuten@fysio.no

Nett: www.fysioterapeuten.no og http://fysioterapeuten-eblad.no/ 

For å være sikre på at henvendelsen din kommer til rett person raskest mulig, ber vi om mailer sendes direkte til den det måtte angå, se direkte adresser under.

Generelle hendvendelser kan gjøres ved å sende en mail til  fysioterapeuten@fysio.no.

Redaksjonen

John

Fagredaktør

John Henry Strupstad

926 24 206

js@fysio.no

Kirsten

Annonser og lay-out

Kirsten Stiansen

413 18 188

ks@fysio.no

 

Fysioterapeuten på sosiale medier

Facebook Twitter