Stortinget vedtok lovforslag

Vedtok krav om fysioterapikompetanse i kommunene

I tillegg til lovpålagt fysioterapi i kommunene, fattet Stortinget også endelig lovvedtak om direkte tilgang til fysioterapi. 

Nyheter

Vedtaket, som ble gjort mandag denne uken, innebærer endringer i folketrygdloven og i den kommunale helse- og omsorgstjenesteloven. Endringene som gjelder fysioterapi, trer i kraft 1. januar 2018, skriver fysio.no.

– Med dette vedtaket er vi endelig helt i mål med to viktige elementer i regjeringens primærhelsetjenestemelding, som ble lagt fram i 2015. Direkte tilgang til fysioterapi er noe NFF har lagt ned en stor innsats i å få innført, og det representerer et paradigmeskifte i den kommunale helsetjenesten i Norge, sier en meget fornøyd forbundsleder Fred Hatlebrekke i NFF.

Når det gjelder innføring av krav om fysioterapikompetanse i kommunen ved lov, er Hatlebrekke like tydelig på hvor viktig dette har vært.

– Det åpenbare faktum at det kreves fysioterapikompetanse for å utføre fysioterapitjenester, har ikke hatt et tilstrekkelig vern i dagens kommunale helse- og omsorgstjenestelov, sier Hatlebrekke.