Uttøyning - uten effekt?

Uttøyning uten effekt?

En nylig publisert oversiktsstudie konkluderer med at uttøyning ikke gir korttidseffekt på økte leddutslag - for noen pasientgrupper. Resultatene er mer usikre når det gjelder livskvalitet og smertereduksjon. 

Nyheter

En systematisk litteraturoversikt viser at stretching (uttøyning) ikke økte leddbevegeligheten på kort sikt hos personer med muskulære kontrakturer eller som står i fare for å utvikle dette på grunn av nevrologisk sykdom eller enkelte andre diagnoser/ tilstander. Oversikten inkluderte 49 artikler og 2.135 personer. «Kort sikt» vil her si mindre enn sju måneder.

Stretching ble her definert som repeterende og systematisk uttøyning.

Uten klinisk verdi

Leddbevegeligheten hos forsøkspersonene ble endret med en til to grader, og denne effekten var ifølge forfatterne uten klinisk verdi. Grad av smerter og livskvalitet ble heller ikke endret hos personer uten nevrologisk sykdom. Hos personer med nevrologisk sykdom er det ifølge studien fremdeles uklart om uttøyning har en korttidseffekt på livskvalitet og smerter.

Effekten av uttøyning på leddbevegelighet over lengre tidsperioder (mer enn sju måneder) er fremdeles uklar.

Det er ikke inkludert studier med "friske" forsøkspersoner i denne oversikten. 

Studien er en Cochrane systematic review, republisert i Journal of Physiotherapy. 

Les publikasjonen her