Første poliovaksine settes i Norge.
Nes på Romerike, 1956: Den første vaksineringen mot poliomyelitt startet ved Framtun skole. Helsesøster Ruth Hauge vaksinerer den første eleven Ola Eide. Distriktslege Øverland og sykepleierskene Borghild Henden og Signe Berg følger med. Foto: Aage Storløkken, Aktuell/Scanpix

Kunnskapen om polio forsvinner

Polio går i glemmeboka. Symptomer på senskader hos poliopasienter kan forveksles med symptomer på andre sykdommer, som MS og fibromyalgi, skriver Sykepleien.

Nyheter

Tidsskriftet har publisert en lengre artikkel om temaet på sine nettsider. Bakgrunnen er en ny rapport om norske poliooverlevende.

På 1940- og 50-tallet herjet polioepidemier i Norge. Men sykdommen kom raskt under kontroll etter at vaksinen ble tilgjengelig i skoleåret 1956–57. Kunnskapen om polio er på vei til å forsvinne med sykdommen.

Ca.10.000 personer

I dag lever det om lag 10.000 personer i Norge som fikk poliomyelitt under epidemie­­ne. På 1980-90-tallet rapporterer flere tidligere polioskadete om senskader.

Professor Anne-Kristine Schanke, fagsjef i psykologi ved forskningsavdelingen på Sunnaas sykehus, har vært med på å skrive den nye rapporten om norske poliooverlevende.

Senskader

Hun påpeker at senskader etter poliomyelitt er den ­­rehabiliteringsgruppen som er fulgt lengst over tid. I 1994 ble det gjort en studie som nå følges opp 20 år etter.

Konklusjonen er at den aldrende poliogruppen opplever nye muskelsvakheter og økende helseproblemer. Men forverringen skjer sakte med færre konsekvenser fordi den rammete tilpasser helsetilstanden til sin livssituasjon. Allikevel trenger den aldrende fokusgruppen spesial­omsorg, ifølge rapporten.

Kilde: www.sykepleien.no