Aktuelt

Nyheter

Et gyllent øyeblikk

Fysioterapikongressen: Pasienten med ryggsmerter har gått hos deg over tid. Dere har samme type humor og praten går lett. Plutselig begynner han å fortelle om savnet etter moren han mistet som barn.

Nyheter

Ser du kunden i pasienten?

Fysioterapikongressen: All markedsføring av helse- og omsorgstjenester skal være forsvarlig, nøktern og saklig. Men det er lov å tjene penger på ekstratjenester og god service.

Blogg

Idrettsskader hos barn og unge

Deltagelse i idrett er viktig for mange barn og unge. Det skaper sosialt samhold og bidrar til å holde en aktiv livsstil gjennom oppveksten. Fysisk aktivitet er vesentlig for barns motoriske, mentale og intellektuelle utvikling. Helsegevinstene ved å være fysisk aktiv og å drive med idrett er mange, men i likhet med voksne har barn og unge også risiko for utvikling av idrettsskader.

Les hele innlegget

Nyheter

På kanten av faget

Fysioterapikongressen: Ivaretakelse av tilliten norske fysioterapeuter har bygget opp over lang tid sto sentralt da gråsonefysioterapi ble debattert.

Leder

Teknologi og fysioterapi

Velferdsteknologi var et stort tema på Fysioterapikongressen i februar. Den teknologiske utviklingen innen helse- og velferdstjenester beveger seg i høyt tempo, kanskje spesielt innen traumebehandling og rehabilitering. Klarer fysioterapeutene og pasientene å henge med?

Nyheter

God helse og gode liv

Fysioterapikongressen: – Arbeid er bra for helsa, men vet folk om det? Spørsmålet ble stilt av Håkon Lund i Helsedirektoratet. Han advarte fysioterapeuter mot å bli sittende på sin egen tue.

Nyheter

Teknologi i bevegelse

Fysioterapikongressen: Velferdsteknologien er på fremmarsj, og innenfor rehabiliteringsfeltet skjer utviklingen i raskt tempo. Sunnaas Sykehus HF ligger et hestehode foran på veien mot fremtidens fysioterapitjeneste.