Aktuelt

Leder

En brutal øvelse

Samhandlingsreform. Direkte tilgang. Diagnoselisten fjernet. Statlige overføringer. Og – ikke minst – kommunenes høyst variable økonomi.  Et knippe politiske reformer og realiteter som enkeltvis og samlet har en sterk påvirkning på pasienter og fysioterapeuter.

Nyheter

Prioriteringer i praksis

Mens Blankholmutvalget utreder prioriteringer i primærhelsetjenesten, kjenner fysioterapeut og fagkoordinator Aud Irene Holtan i Rygge kommune på hvordan prioriteringene slår ut i praksis.