Nyheter

Kjartan Vibe Fersum

Flokket til smertevitenskap

– Når var siste gang du gratulerte ryggpasienten din med skiveprotusjon eller en stor prolaps? Smerte som...

Pasienten er også en kunde

I år 2020 vil det være 5000 flere fysioterapeuter i Danmark enn det er i dag. Hvor i all verden skal de jobbe...

Alle nyheter