Nyheter

Høgvoll og Peersen

Tar etikken på alvor

#Metoo brer om seg i samfunnet, men hva betyr dette for fysioterapien og ikke minst for fysioterapeuten?

Lover en pakke som passer

Helse- og omsorgsminister forsikrer at eldrereformen Leve hele livet ikke skal oppleves som en stor firkantet...

Alle nyheter