Nyheter

Fred Hatlebrekke, leder i NFF.

Ønsker dialog og samspill

NFF-leder Fred Hatlebrekke ønsker god dialog med faggruppen, og vil arbeide for at de gode prinsippene i...

Ønsker prioriteringsendring

Pasienter med muskel- og skjelettlidelser må prioriteres høyere i kommunene. Det understreker NFF i sitt...

Alle nyheter