Vondt i ryggen. Vondt i livet?

I årets fagutgivelse har vi satt psykisk helse på agendaen. Et tema som er særdeles aktuelt i dagens samfunn. Vi møter høye krav til oss selv helt fra barneskolealder, krav som følger oss livet ut. Krav til utdanning, til fritidsaktiviteter, til jobb, til familie – og ikke minst til utseende. Spørsmålet er fortsatt hvordan du har det. Men også, mer enn noen gang, hvordan du tar det.

Publisert Sist oppdatert

Vi vet at mennesker med psykiske vansker i barne- eller ungdomsårene har økt risiko for å oppleve både fysiske og psykiske plager senere i livet. Samtidig vet vi at mishandling og traumer i barndom og faktorer som mobbing, tapsopplevelser og bruk av rusmidler, kan øke risiko for både utbrudd og tilbakefall av psykiske lidelser. Nesten 20 prosent av barn og unge mellom tre og 18 år har nedsatt funksjon på grunn av psykiske plager som angst, depresjon og atferdsproblemer.

Som fysioterapeuter møter vi disse menneskene, både i primær- og i spesialisthelsetjenesten. Jeg tør påstå at vi møter disse menneskene nesten hver dag – uten at vi nødvendigvis fanger dette opp tidlig nok.

Alle fysiske helseproblemer har en psykologisk dimensjon, spesielt når det gjelder å lære seg å leve med langvarige lidelser. Stikkordet er ofte muskel- og skjelettplager. Gjerne av diffus art. Tilstander vi ikke helt vet hvordan vi skal behandle. Kroniske ryggplager. Sliten og trett. Sykmeldt. Kanskje uføretrygdet. Angstpreget. Et problematisk forhold til mat. Rus. Vondt i livet.

Tenk på det neste gang «den kroniske ryggen» dukker opp på ditt kontor. Ta deg tid til den gode samtalen. Utfordre både deg selv og pasienten. Kanskje er samtalen viktigere enn treningsprogrammet? Kanskje er ikke én samtale nok?

Kropp og sjel. Heldigvis vet vi at alt henger sammen med alt. Muskelpanseret stenger de psykiske utfordringene inne – eller ute. Hvor lenge kan dette panseret holde oss oppreist? Er det bare et tidsspørsmål før det bryter sammen?

Fysioterapeuter (og annet helsepersonell) bør kunne forutse hvordan og når de fysiske og mentale lidelsene kan påvirke hverandre, og komme med forslag til både behandlende og forebyggende tiltak.

I denne utgaven av Fysioterapeuten kan du ta en tur inn i psykens verden. I en fysioterapeutisk kontekst. Vi lærer fysioterapi å kjenne fra et litt annet ståsted enn mange er vant til.

Jeg ønsker å trekke frem en kommentar fra en av årets bidragsytere: «Honnør til Fysioterapeuten som med dette nummeret tematiserer psykisk helse. Samtidig undrer vi oss – inngår ikke psykisk helse i all fysioterapi?»

Til ettertanke?

Av John Henry Strupstad, fagredaktør