Valgets kval

Slutten på sommerferien sammenfaller i år med starten på den virkelige valgkampen frem mot stortingsvalget 11. september. Mens de fleste av oss forsøker å få fart på hverdagen, hardner de politiske frontene til.

Publisert Sist oppdatert

Den seneste stortingsperioden har bragt med seg en rekke endringer innen helse- og omsorgssektoren. Høyres Bent Høie har vist seg som en svært produktiv og målrettet helse- og omsorgsminister, noe papirbunken han etterlater er et tydelig tegn på. Men hva tenker ministeren selv om innsatsen han har gjort?

Fysioterapeuten har intervjuet ham om nettopp dette, og den produktive ministeren svarer, ikke uventet, at han hadde håpet å få til mer. Spesielt innen primærhelsetjenesten har Høie mer på lager, og hvorvidt han får anledning til å realisere dette er jo opp til hver og en av oss.

For å balansere ministerens gjennomgang av hva regjeringen har utrettet, og hva den håper å kunne få til i neste periode, byr vi på en prat med Arbeiderpartiets (Ap) helsepolitiske talsmann, Torgeir Micaelsen. Ut fra debattklimaet så langt å dømme, er det kanskje flere likheter enn ulikheter mellom de to største partiene som utfordrer hverandre i valget. Men på enkelte områder skinner allikevel forskjellene igjennom. Der den nåværende regjeringen ønsker å satse mer på samspill mellom offentlige og private aktører, ønsker Ap å styrke den offentlige spesialist- og kommunehelsetjenesten. Vi krydrer dette stoffet med å by på en kort oppsummering av hva de ulike partiene mener om viktige saker for fysioterapeuter.

Helseministerens omtalte effektivitet har økt trykket på kommunehelsetjenesten. Nå ønsker man å gi kommunene en hjelpende hånd i styringen av fysioterapitjenesten, via Forskrift om funksjons- og kvalitetskrav i den kommunale fysioterapitjenesten.

NFF har levert et solid høringssvar til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), hvor man i tydelige ordelag gjør det klart at en forskrift for hele den kommunale fysioterapitjenesten ville være å foretrekke. Samtidig gjør man HOD oppmerksom på både misforståelser, definisjonsproblematikk og brudd på eksisterende lovverk i høringsnotatet.

Om det er Høies effektivitet og gjennomføringsevne som har ført til at det har gått fort for seg i de departementale svingene, får være et åpent spørsmål. Ut fra NFFs høringssvar å dømme har man uansett en vei å gå før forskriften er det verktøyet man har ønsket å gi kommunene.

Hvem som sitter i HODs sjefstol når forskriften er ferdig kan hver og en av oss være med på å bestemme. Godt valg.

Av Kai Hovden, journalist