Utgått på dato?

Mange har opp gjennom årene gitt uttrykk for sterk frustrasjon med driftstilskuddsordningen (DT). Systemet, nedfelt i ASA 4313, har enkelte svakheter for både fysioterapeuter, kommuner og pasienter. Men er det realistisk og ønskelig å få gjort noe med det?

Publisert Sist oppdatert

For noen få fysioterapeuter grenser det til et nesten fundamentalistisk hat, med «1984» som året da alt gikk rakt til helvete. Året da privatpraktiserende fysioterapeuter ble innlemmet i kommunehelsetjenesten. Da det ble slutt på fri etablering av privat praksis – med tilhørende rett til refusjon fra folketrygden.

Men 1984 er da veldig lenge siden? De som ble «rammet» den gangen er enten godt voksne eller har gått av med pensjon. Vi skriver 2016, og ved utgangen av året går denne avtaleperioden for ASA 4313 ut. NFF må snart bestemme seg for om de vil si opp ASA 4313 og forsøke å reforhandle deler av avtalen.

Dette er bakgrunnen for at Ole Martin Stamland i sommer sendte oss blogginnlegget "ASA 4313-på tide å sjekke datostemplingen?" (27.7). Han fulgte opp med et nytt blogginnlegg 1.8: "ASA 4313-utgått på dato-vi må tenke nytt!"

Målet var debatt – og det ble det! Datostemplingen har definitivt ikke gått ut på engasjementet og frustrasjonene rundt DT og andre viktige temaer i ASA 4313. Vi anbefaler dere som ikke har fulgt debatten om å lese både blogginnleggene og kommentarene.

Noen smaksprøver fra Facebook:

  • Driftstilskudd hemmer utviklingen av fysioterapiyrket og er med på å gjøre befolkningen sykere. Refusjonen bør følge pasienten!
  • Hvorfor skal NFF jobbe mot sine egne medlemmer og muligens gjøre det vanskeligere å drive privat praksis med driftstilskudd?
  • Er det noe som tyder på at pasientene lider av DT-ordningen, og at det blir bedre med en endring?
  • Uff, jeg er veldig lei denne debatten. Det er tragisk at mange med DT ikke er oppdaterte, og utfører det jeg vil si er dårlig praksis. Men jeg er livredd hva som vil skje hvis alle pengene fulgte pasienten!

Om NFFs forbundsstyre velger å si opp ASA 4313 eller ikke: Sjansen for at det blir noen dyptgripende endringer er små. Regjeringen har ikke signalisert noen ønsker om endring av selve driftstilskuddsordningen. Helsedirektoratet jobber imidlertid med nye forskrifter, blant annet for å gi kommunene bedre styringsmuligheter.

Etter vårt syn er det flere elementer i ASA 4313 som bør endres. Dette systemet har for mange negative utslag til at det bør få fortsette helt uendret. Samtidig er helt klart at slike systemer aldri blir perfekte for alle.

Pasientene er uansett det viktigste.