Utenlandske habiliteringsprogram kan ikke dokumentere effekt hos barn og unge med hjerneskade

Kunnskapsoppsummering i Fysioterapeuten 9/2017. 

Omtalt av Giske L og Elvsaas IKØ, Område for helsetjenester, Folkehelseinstituttet.

Utenlandske intensive habiliteringsprogram som «Institutes for the Achievement of Human Potential program» (såkalt Doman-metoden), «Family Hope Center», «Advanced Bio-Mechanical Rehabilitation» – og «Kozijavikin-metoden» kunne ikke vise større effekt av trening hos barn og unge med hjerneskade enn standard behandling. Det fantes kun tre studier på to av programmene, og kvaliteten på dokumentasjonen var svært lav. Det viser en nylig utgitt metodevurdering fra Område for helsetjenester i Folkehelseinstituttet. 

Les saken i Fysioterapeuten eblad.