Trening og ernæring for geriatriske pasienter: Danske anbefalinger

Danske Fysioterapeuter har utarbeidet nasjonale kliniske anbefalinger for ernæring og trening innen geriatri. Anbefalingene går ut på at man som fysioterapeut generelt bør vurdere styrketrening fremfor annen trening, og gjerne funksjonelle øvelser som kan overføres til aktiviteter i hjemmet. Eldre med nedsatt balanseevne bør i tillegg tilbys kombinert styrke- og balansetrening.

Publisert Sist oppdatert

Verktøy som er anbefalt av Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen i Danmark for tidlig oppdagelse av funksjonshemming og underernæring, kan ifølge anbefalingene brukes av klinikere for å identifisere gruppen eldre personer med geriatriske problemer. Anbefalingene peker spesielt på viktigheten av å avklare forventninger og motivasjon til å delta i treningsaktivitet som avgjørende for å adressere eventuelle barrierer for å gjennomføre en aktivitet.

Bekymringer og barrierer

For å imøtegå eventuelle bekymringer for at trening kan forverre smerter eller kronisk sykdom, bør ifølge anbefalingene eldre informeres grundig før aktivitet. Eldre mennesker med geriatriske problemer kan ha vanskeligheter med å delta på en aktivitet nettopp på grunn av alvorlig sykdom og lav funksjonsevne. Forhold som transport til og fra kan utgjøre en barriere for flere. Noen vil derfor trenge en individuelt tilpasset innsats f.eks. i hjemmet, som fjerner eventuelle barrierer for deltakelse.

Selvstendighet

Mange eldre med geriatriske problemer vil, på grunn av deres nedsatte funksjonsevne, trenge langsiktig oppfølging for å se en effekt på parametere som økt selvstendighet i hverdagen. Veiledning fra helsepersonell eller pårørende som motiverer eldre til en aktiv hverdag er en fordel, ifølge anbefalingene. Ved å støtte involvering i personlig pleie og husarbeid, kan eldre støttes i å opprettholde denne uavhengigheten. Treningsinnsats for eldre som er underernært eller har hatt et ikke-planlagt vekttap, bør ifølge retningslinjene kombineres med en ernæringsinnsats, da trening uten samtidig fokus på ernæring kan føre til ytterligere vekttap, med følgelig tap av funksjonsevne.

Les hele anbefalingen på fysio.dk.