Trening gir trolig mindre utmattelse og bedre fysisk funksjon for personer med maligne blodsykdommer

Fysioterapeuten 10/16. 

Kort oppsummert av Dahm KT og Larun L. Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet

Fysisk trening, sammen med medisinsk behandling, gir trolig mindre utmattelse, bedre selvrapportert fysisk funksjon, muligens bedre livskvalitet og mindre symptomer på depresjon ved maligne blodsykdommer. Vi vet ikke om trening påvirker alvorlig uønskede hendelser, som blødninger, infeksjoner, dyp venetrombose og lungebetennelse. Dette viser en systematisk oversikt fra Cochrane-samarbeidet. Les hele artikkelen i Fysioterapeuten eblad