Stabiliseringstrening, generell trening eller manuellterapi ved kroniske ryggsmerter?

Fysioterapeuten 6/2017. 

Kort oppsummert av Denison E og Underland V, Område for helsetjenester, Folkehelseinstituttet. 

Stabiliseringstrening er en type øvelser som er ment å forbedre stabilitet og kontroll av ryggraden hos pasienter med ryggsmerter. Slike øvelser er trolig mer effektive enn andre typer øvelser for å redusere smerte og forbedre funksjon hos personer med kroniske ryggsmerter.  Det er usikkert om stabiliseringstrening fører til endring av smerte og funksjon sammenlignet med manuellterapi. 

Les hele oppsummeringen i Fysioterapeuten eblad