Stortingsrepresentant Nicholas Wilkinson, SV. Foto: SV
Stortingsrepresentant Nicholas Wilkinson, SV. Foto: SV

Vil ha nasjonale planer for rehabilitering

Stortingsrepresentant Nicholas Wilkinson (SV) mener fysioterapeutene bør ha en sentral rolle, når han nå ber helseminister Bent Høie om en nasjonal plan for rehabilitering.

Publisert Sist oppdatert

- Flere andre land, som for eksempel Wales, setter av store beløp for å sikre at covid-19-pasienter og andre får rehabilitering. I Norge er det vanligvis et kommunalt ansvar. Det er ikke godt nok, sier Wilkinson.

I et skriftlig spørsmål til Høie, ber han helseministeren om å løfte rehabiliteringen til et nasjonalt nivå og samtidig sette av penger for å sikre blant annet utvidet kompetanse og flere behandlere. Han peker blant annet på jobben til fysioterapeutene.

- Fysioterapeuter er en av de viktigste faggruppene innen rehabilitering. De, og andre faggrupper, sørger for at personer som har vært utsatt for skade eller sykdom kan leve et bedre liv hele livet. I tillegg sparer de samfunnet økonomisk. Det er langt bedre at vi rehabiliteres, enn at vi for eksempel blir uføre, sier Wilkinson.

Trenger selv rehabilitering
Han snakker av egen erfaring. I 2018 fikk han afasi som følge av blodforgiftning. I dag jobber han 100 prosent, men er fortsatt i rehabilitering. Det har gitt ham innsikt og kunnskap.

- Behandlingen vi får på sykehus er kjempebra. Når vi kommer til rehabiliteringsinstitusjoner som Sunnaas sykehus, er det også meget bra. Det er når vi kommer hjem til kommunene vi sliter. Der møtes vi med for få ressurser, og for liten kompetanse, sier Wilkinson.

Urovekkende at kommuner fjerner fysioterapeuter
Han viser til at kommuneøkonomien blør. Fysioterapeuten har også skrevet om blant annet Bydel Vestre Aker og Randaberg kommune som fjerner fysioterapistillinger. Wilkinson sliter med å finne ord når han skal kommentere nedskjæringene.

- Det er urovekkende. Det er også spesielt merkelig blant annet fordi kommunene får lønnsstøtte for å ansette fysioterapeuter. Men pengene er åpenbart ikke nok. Jeg mener derfor vi må gjøre et løft nasjonalt, og det må gjøres nå. Rehabilitering må skje raskt etter sykdom og skade, for å virke best mulig. Vi kan ikke vente til Stortinget åpner i oktober, sier han.

Før Stortinget åpner, har ikke Wilkinson mulighet til å fremme forslag. Han har kun mulighet til å stille spørsmål til helseministeren.

Dette svarer Høie
Svaret fra Høie har så langt vært at rehabilitering er kommunenes ansvar, og at alle som trenger et tilbud, enten fordi de sliter med ettervirkninger som følge av covid-19 eller andre utfordringer, skal få det.

-Det er sykehus og kommuner som har ansvar for å sørge for gode rehabiliteringstilbud for pasienter. Fagmiljøene har jobbet godt med å utarbeide anbefalinger om pasientforløp. Blant annet har Helse Sør-Øst RHF utarbeidet en rapport som beskriver et pasientforløp for rehabilitering av pasienter med covid-19, svarer Høie.

Roser fysioterapeuter
Helseministeren viser også til at fysioterapeuter ved Oslo universitetssykehus har utarbeidet kunnskapspakken «Fysioterapi til covid19-pasienter" og at fysioterapeuter har laget lungeappen «Pust deg bedre».

- Tiltakene er vel og bra, men ikke nok. Vi trenger nasjonale planer for rehabilitering, slik at det ikke blir tilfeldig hvem og hva slags hjelp vi får, sier Wilkinson. 

Vil samarbeide med NFF
Han inviterer Norsk Fysioterapeutforbund på banen og vil gjerne samarbeide med NFF i håp om å få gjennomslag for saken.

Forbundsleder Gerty Lund i NFF er glad for å få politisk drahjelp. 

- Det er flott at en stortingspolitiker ser det samme som oss. Vi ønsker også en nasjonalt plan for rehabilitering, og mener covid-19 har vist oss hvor viktig det er, sier Lund. 

Hun har nå invitert Wilkinson til møte blant annet for å høre mer om hans planer.

Lund er også glad for at Bent Høie anerkjenner fysioterapeutene bak lungeappen, samt jobben fysioterapeutene ved Oslo universitetssykehus har gjort.

- Det er bra at helseministeren legger merke til oss, og ser den viktige jobben vi blant annet gjør med tanke på rehabilitering. Samtidig ser vi at Norge er ulikt, med små og store kommuner. I små kommuner er det kanskje bare to fysioterapeuter, og det er en illusjon at de skal kunne være eksperter på alt. La oss derfor løfte dette til et nasjonalt nivå, slik at vi kan finne gode løsninger for pasientene, sier Lund.